Powtórzonego Prawa 5:1-33

  • Przymierze Jehowy przy Horebie (1-5)

  • Powtórzenie Dziesięciu Przykazań (6-22)

  • Na lud stojący przy górze Synaj pada strach (23-33)

5  Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł: „Słuchaj, Izraelu, przepisów i rozporządzeń, które ci dzisiaj ogłaszam. Uczcie się ich i ściśle się ich trzymajcie.  Jehowa, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze przy Horebie+.  Nie z naszymi przodkami zawarł Jehowa to przymierze, lecz z nami, z nami wszystkimi, którzy dziś żyjemy i tu jesteśmy.  Jehowa rozmawiał z wami na tej górze spośród ognia twarzą w twarz+.  W tym czasie stałem między Jehową a wami+, żeby przekazać wam słowa Jehowy, bo wy baliście się tego ognia i nie weszliście na górę+. Oto co On powiedział:  „‚Ja jestem Jehowa, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli+.  Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów oprócz mnie*+.  „‚Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku+ ani żadnej podobizny* czegokolwiek, co jest w niebie, na ziemi albo w wodzie.  Nie wolno ci się im kłaniać ani im służyć*+, bo ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem, który wymaga wyłącznego oddania+. Za grzech ojców zsyłam karę na synów, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą+, 10  lecz tym, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań, okazuję lojalną miłość* aż do tysiącznego pokolenia. 11  „‚Nie wolno ci używać imienia Jehowy, swojego Boga, w sposób niegodny+, bo Jehowa nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia w sposób niegodny+. 12  „‚Przestrzegaj szabatu, uważając ten dzień za święty, tak jak ci nakazał Jehowa, twój Bóg+. 13  Przez sześć dni masz wykonywać wszelką swoją pracę+, 14  ale siódmy dzień jest szabatem ku czci Jehowy, twojego Boga+. Nie wolno ci wtedy wykonywać żadnej pracy+ — tobie, twojemu synowi ani twojej córce, twojemu niewolnikowi ani twojej niewolnicy, twojemu bykowi, osłu ani żadnemu innemu z twoich zwierząt, ani cudzoziemcowi, który mieszka w twoim mieście*+. Twój niewolnik i twoja niewolnica mają odpoczywać tak samo jak ty+. 15  Pamiętaj, że wy też byliście niewolnikami w ziemi egipskiej i że Jehowa, wasz Bóg, wyprowadził was stamtąd silną ręką i potężnym ramieniem+. To dlatego Jehowa, wasz Bóg, nakazał ci obchodzić dzień szabatu. 16  „‚Szanuj ojca i matkę+ — tak jak ci nakazał Jehowa, twój Bóg — żeby móc długo żyć i żeby ci się dobrze wiodło w ziemi, którą wam daje Jehowa, wasz Bóg+. 17  „‚Nie wolno ci mordować+. 18  „‚Nie wolno ci cudzołożyć+. 19  „‚Nie wolno ci kraść+. 20  „‚Nie wolno ci składać fałszywego świadectwa przeciwko swojemu bliźniemu+. 21  „‚Nie wolno ci pożądać żony swojego bliźniego+. Nie wolno ci samolubnie pożądać jego domu ani pola, jego niewolnika ani niewolnicy, jego byka ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego’+. 22  „Te przykazania* Jehowa wyrzekł na górze donośnym głosem — spośród ognia, obłoku i gęstego mroku+ — do całego waszego zboru i nic więcej nie dodał. Potem wypisał je na dwóch kamiennych tablicach, które dał mnie+. 23  „A gdy tylko spośród ciemności — kiedy góra płonęła — usłyszeliście głos+, podeszli do mnie wszyscy zwierzchnicy waszych plemion i wasi starsi. 24  I powiedzieliście: ‚Jehowa, nasz Bóg, ukazał nam swoją chwałę i wielkość i spośród ognia usłyszeliśmy Jego głos+. Dzisiaj zobaczyliśmy, że Bóg może rozmawiać z człowiekiem i ten może pozostać przy życiu+. 25  Ale czy teraz nie umrzemy? Przecież ten wielki ogień może nas pochłonąć. Jeśli dalej będziemy słyszeć głos Jehowy, swojego Boga, to na pewno umrzemy. 26  Bo czy pośród całej ludzkości* jest ktoś, kto by tak jak my słyszał głos żywego Boga mówiącego z ognia, a mimo to dalej żył? 27  Ty sam podejdź i wysłuchaj wszystkiego, co powie Jehowa, nasz Bóg, i przekaż nam wszystko, co ci powie Jehowa, nasz Bóg, a my będziemy słuchać i tak robić’+. 28  „Jehowa słyszał, co do mnie mówiliście. I Jehowa rzekł do mnie: ‚Usłyszałem słowa tego ludu. Wszystko, co ci powiedzieli, jest słuszne+. 29  Gdyby tylko stale mieli w swym sercu bojaźń przede mną+ i przestrzegali wszystkich moich przykazań!+ Wtedy już zawsze dobrze wiodłoby się im oraz ich synom+. 30  Idź im powiedzieć: „Wróćcie do swoich namiotów”. 31  Ty zostań tu obok mnie, a oznajmię ci wszystkie przykazania, przepisy i rozporządzenia, żebyś uczył ich tego wszystkiego i żeby tego przestrzegali w ziemi, którą im daję na własność’. 32  Dokładajcie więc starań, by robić to, co wam nakazał Jehowa, wasz Bóg+. Nie wolno wam zbaczać ani na prawo, ani na lewo+. 33  Macie iść dokładnie tą drogą, którą nakazał wam iść Jehowa, wasz Bóg+ — a wtedy pozostaniecie przy życiu, będzie się wam dobrze wiodło i będziecie długo żyć w tej ziemi, którą weźmiecie na własność+.

Przypisy

Dosł. „na przekór mojemu obliczu”.
Lub „wyobrażenia”.
Lub „dać się namówić do służenia im”.
Lub „życzliwość”.
Dosł. „w twoich bramach”.
Dosł. „słowa”.
Dosł. „wszelkiego ciała”.