Powtórzonego Prawa 4:1-49

  • Wezwanie do posłuszeństwa (1-14)

    • Izraelitom nie wolno zapomnieć, czego Bóg dokonał (9)

  • Jehowa wymaga wyłącznego oddania (15-31)

  • Nie ma innego Boga oprócz Jehowy (32-40)

  • Miasta schronienia na wschód od Jordanu (41-43)

  • Wprowadzenie do Prawa (44-49)

4  „A teraz, Izraelu, słuchaj przepisów i rozporządzeń. Uczę was ich przestrzegać, żebyście mogli żyć+ i wejść do ziemi, którą Jehowa, Bóg waszych praojców, daje wam na własność.  Nie wolno wam nic dodać do tego, co wam nakazuję, ani nic z tego ująć+. Przestrzegajcie przykazań Jehowy, swojego Boga, które nakazuję wam spełniać.  „Na własne oczy widzieliście, jak Jehowa postąpił z tymi, którzy poszli za Baalem z Peoru. Każdego z nich Jehowa, wasz Bóg, wytracił+.  Ale wy wszyscy dzisiaj żyjecie, bo mocno przylgnęliście do Jehowy, swojego Boga.  Uczyłem was przepisów i rozporządzeń+, tak jak Jehowa, mój Bóg, mi nakazał, żebyście ich przestrzegali w ziemi, którą weźmiecie na własność.  Ściśle trzymajcie się wszystkich tych przepisów+, bo wtedy inne narody — które o nich usłyszą i zobaczą waszą mądrość+ i zrozumienie+ — powiedzą: ‚Ten wielki naród naprawdę jest mądry i odznacza się zrozumieniem’+.  Bo czy jest jakiś inny wielki naród, którego bogowie byliby tak blisko niego, jak blisko nas jest nasz Bóg, Jehowa, ilekroć Go wzywamy?+  I czy jakiś inny wielki naród ma takie sprawiedliwe przepisy i rozporządzenia, jak całe to Prawo, które ja dzisiaj wam daję?+  „Tylko bądźcie ostrożni i bardzo się pilnujcie*, żeby nie zapomnieć o rzeczach, które widzieliście na własne oczy, żeby pozostawały one w waszym sercu przez całe wasze życie. Macie też o nich opowiadać swoim synom i wnukom+. 10  W dniu, w którym stanęliście przed Jehową, swoim Bogiem, przy Horebie, Jehowa rzekł do mnie: ‚Zgromadź lud, żeby wszyscy usłyszeli moje słowa+, żeby nauczyli się odczuwać bojaźń przede mną+ przez całe swoje życie w tej ziemi i żeby uczyli tego swoich synów’+. 11  „Podeszliście więc do góry i stanęliście u jej podnóża. Góra płonęła, a ogień unosił się aż do samego nieba*. Pojawił się ciemny obłok i nastał gęsty mrok+. 12  Wtedy Jehowa przemówił do was spośród ognia+. Słyszeliście słowa, ale nie widzieliście żadnej postaci+. Słyszeliście tylko głos+. 13  I obwieścił On swoje przymierze z wami+, które nakazał wam zachowywać — Dziesięć Przykazań*+. Potem wypisał je na dwóch kamiennych tablicach+. 14  W tym czasie Jehowa nakazał mi uczyć was przepisów i rozporządzeń, żebyście ich przestrzegali w ziemi, do której wejdziecie, by wziąć ją na własność. 15  „Ponieważ w dniu, gdy Jehowa mówił do was na Horebie spośród ognia, nie widzieliście żadnej postaci, bardzo się pilnujcie*, 16  żeby nie postąpić niegodziwie i nie zrobić sobie żadnego rzeźbionego wizerunku przedstawiającego jakąś postać — podobizny mężczyzny lub kobiety+, 17  podobizny jakiegokolwiek zwierzęcia żyjącego na ziemi, podobizny jakiegokolwiek ptaka latającego po niebie+, 18  podobizny czegokolwiek, co pełza po ziemi, ani podobizny jakiejkolwiek ryby, która żyje w wodzie+. 19  A kiedy spojrzycie w niebo i zobaczycie słońce, księżyc i gwiazdy — całe wojsko nieba — nie dajcie się zwieść i nie zacznijcie się im kłaniać ani im służyć+. Jehowa, wasz Bóg, dał je wszystkim ludom pod niebem. 20  Jehowa wyprowadził was z rozżarzonego pieca*, z Egiptu, żebyście stali się ludem będącym Jego osobistą własnością*+, jaką jesteście dzisiaj. 21  „Jehowa rozgniewał się na mnie z waszego powodu+ i przysiągł, że nie przejdę przez Jordan i nie wejdę do wspaniałej ziemi, którą Jehowa, wasz Bóg, daje wam jako dziedzictwo+. 22  Umrę tutaj. Nie przejdę przez Jordan+, ale wy przejdziecie i weźmiecie na własność tę wspaniałą ziemię. 23  Uważajcie, żeby nie zapomnieć o przymierzu Jehowy, swojego Boga, które On z wami zawarł+, i nie zrobić sobie rzeźbionego wizerunku, postaci czegokolwiek, co Jehowa, wasz Bóg, zakazał wam robić+. 24  Bo Jehowa, wasz Bóg, jest jak niszczycielski ogień+. To Bóg, który wymaga wyłącznego oddania+. 25  „Gdy będziecie długo żyć w tej ziemi i doczekacie się dzieci i wnuków, a postąpicie niegodziwie, robiąc sobie jakikolwiek rzeźbiony wizerunek+ i dopuszczając się zła w oczach Jehowy, swojego Boga, tak iż Go obrazicie+, 26  to biorę dziś za świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że z całą pewnością szybko wyginiecie z ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, żeby wziąć ją na własność. Nie pobędziecie w niej długo. Zostaniecie doszczętnie zniszczeni+. 27  Jehowa rozproszy was między narodami+ i tylko nieliczni z was pozostaną przy życiu+ wśród narodów, do których Jehowa was wypędzi. 28  Będziecie tam służyć bogom z drewna i kamienia, zrobionym rękami ludzkimi+, bogom, którzy nie widzą, nie słyszą, nie jedzą ani nie czują zapachu. 29  „Jeśli będziecie tam szukać Jehowy, swojego Boga, jeśli będziecie pytać o Niego całym sercem i całą duszą*+, to na pewno Go znajdziecie+. 30  Kiedy w późniejszych czasach spotka was to wszystko i będziecie w wielkiej udręce, wtedy wrócicie do Jehowy, swojego Boga, i będziecie Go słuchać+. 31  Bo Jehowa, wasz Bóg, jest Bogiem miłosiernym+. Nie odrzuci was, nie pozwoli wam wyginąć ani nie zapomni o przymierzu, które pod przysięgą zawarł z waszymi praojcami+. 32  „A teraz pytajcie o dawniejsze czasy, kiedy was jeszcze nie było, począwszy od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka. Szukajcie od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec: Czy kiedykolwiek zdarzyło się coś tak wielkiego lub czy kiedykolwiek słyszano coś takiego jak to?+ 33  Czy jest oprócz was jakiś inny lud, który słyszał głos Boga mówiącego spośród ognia i pozostał przy życiu?+ 34  Albo czy Bóg kiedykolwiek próbował wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu za pomocą sądów*, znaków, cudów+, wojny+, silnej ręki+, potężnego* ramienia i budzących grozę czynów+ — jak Jehowa, wasz Bóg, zrobił to dla was w Egipcie na waszych oczach? 35  To wam pokazano te rzeczy, byście poznali, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem+, że oprócz Niego nie ma innego+. 36  On dał wam słyszeć z nieba swój głos, żeby was korygować, dał wam zobaczyć na ziemi wielki ogień, spośród którego do was mówił+. 37  „Ponieważ pokochał waszych praojców i wybrał ich potomstwo+, to sam wyprowadził was z Egiptu swoją wielką mocą. 38  Wypędził przed wami narody większe i potężniejsze od was, żeby wprowadzić was do ich ziemi i dać ją wam jako dziedzictwo, jak to już się dzieje+. 39  Wiedzcie więc dzisiaj i weźcie to sobie do serca, że Jehowa to prawdziwy Bóg w niebie i na ziemi+. Nie ma innego+. 40  Macie trzymać się Jego przepisów i Jego przykazań, które wam dziś daję, a wtedy będzie się dobrze wiodło wam i waszym synom i będziecie długo żyć w tej ziemi, którą wam daje Jehowa, wasz Bóg”+. 41  W tym czasie Mojżesz wydzielił trzy miasta po wschodniej stronie Jordanu+, 42  żeby ktoś, kto nieumyślnie zabije swojego bliźniego, do którego wcześniej nie żywił nienawiści+, mógł uciec do jednego z nich i pozostać przy życiu+. 43  Tymi miastami były: dla Rubenitów Becer+ na pustkowiu, na płaskowyżu, dla Gadytów Ramot+ w Gileadzie, a dla Manassesytów Golan+ w Baszanie+. 44  Takie oto Prawo+ Mojżesz przekazał ludowi Izraela. 45  Są to przypomnienia, przepisy i rozporządzenia, które dał Izraelitom, gdy wyszli z Egiptu+, 46  w regionie nadjordańskim, w dolinie naprzeciw Bet-Peor+, w ziemi amoryckiego króla Sychona, który mieszkał w Cheszbonie+, a którego Mojżesz i Izraelici rozgromili po wyjściu z Egiptu+. 47  I wzięli na własność jego ziemię oraz ziemię Oga+, króla Baszanu — ziemię dwóch amoryckich królów panujących na wschód od Jordanu, 48  od Aroeru+, położonego na skraju Doliny Arnonu*, aż po górę Sijon, to znaczy Hermon+, 49  całą Arabę na wschód od Jordanu aż po Morze Araby* u podnóża góry Pisga+.

Przypisy

Lub „pilnie zważajcie na swoje dusze”.
Dosł. „aż do serca nieba”.
Dosł. „Dziesięć Słów”, inaczej Dekalog.
Lub „pilnie zważajcie na swoje dusze”.
Lub „z pieca do wytopu żelaza”.
Lub „Jego dziedzictwem”.
Dosł. „wyciągniętego”.
Lub „prób”.
Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Czyli Morze Słone (Martwe).