Powtórzonego Prawa 3:1-29

  • Zwycięstwo nad Ogiem, królem Baszanu (1-7)

  • Podział ziemi na wschód od Jordanu (8-20)

  • „Nie bójcie się ich” (21, 22)

  • Mojżesz nie wejdzie do Ziemi Obiecanej (23-29)

3  „Potem skręciliśmy i ruszyliśmy Drogą Baszanu. Wtedy nadszedł Og, król Baszanu, ze wszystkimi swoimi ludźmi, żeby zmierzyć się z nami w bitwie pod Edrei+.  Jehowa rzekł więc do mnie: ‚Nie bój się go, bo zarówno jego, jak i wszystkich jego ludzi i jego ziemię wydam w twoje ręce. Postąpisz z nim tak jak z amoryckim królem Sychonem, który mieszkał w Cheszbonie’.  Jehowa, nasz Bóg, wydał więc w nasze ręce także Oga, króla Baszanu, i wszystkich jego ludzi. I walczyliśmy z nimi, aż wszyscy oni zginęli.  Zdobyliśmy wtedy wszystkie jego miasta. Nie było miejscowości, której byśmy nie zajęli — 60 miast, cały region Argobu, królestwo Oga w Baszanie+.  Wszystkie te miasta były obwarowane wysokimi murami i miały bramy z zasuwą. Oprócz tego było tam bardzo dużo osad wiejskich.  Postąpiliśmy z nimi tak jak z miastami Sychona, króla Cheszbonu — każde miasto oraz jego mieszkańców, mężczyzn, kobiety i dzieci, przeznaczyliśmy na zagładę*+.  A cały żywy inwentarz i łupy z tych miast wzięliśmy dla siebie.  „W tym czasie zajęliśmy więc ziemię dwóch amoryckich królów+ z regionu nadjordańskiego, od Doliny Arnonu* aż po górę Hermon+  (górę, którą Sydończycy nazywali Sirionem, a Amoryci Senirem), 10  wszystkie miasta na płaskowyżu, cały Gilead, cały Baszan aż po Salchę i Edrei+ — miasta w Baszanie należące do królestwa Oga. 11  Og, król Baszanu, był ostatnim z Refaitów. Nosze*, na których go złożono, były z żelaza*. Nadal znajdują się one w ammonickiej Rabbie. Ich długość wynosi 9 łokci*, a szerokość 4 łokcie według standardowego łokcia. 12  W tym czasie wzięliśmy tę ziemię na własność. Rubenitom i Gadytom dałem ziemię od Aroeru+, który leży blisko Doliny Arnonu*, oraz połowę górzystego regionu Gilead razem z jego miastami+. 13  A pozostałą część Gileadu i cały Baszan, królestwo Oga, dałem połowie plemienia Manassesa+. Cały region Argobu, który należy do Baszanu, był nazywany ziemią Refaitów. 14  „Jair+, syn Manassesa, wziął cały region Argobu+ aż po granicę z Geszurytami i Maakatytami+ i nazwał wioski Baszanu od swojego imienia — Chawwot-Jair*+. Tak nazywają się po dziś dzień. 15  Machirowi dałem Gilead+. 16  A Rubenitom i Gadytom+ dałem ziemię od Gileadu po Dolinę Arnonu* (środek tej doliny stanowił granicę) i aż po Dolinę Jabboku*, która stanowi granicę z Ammonitami, 17  a także Arabę i Jordan jako granicę — od Kinneret po Morze Araby, czyli Morze Słone*, u podnóża góry Pisga na wschodzie+. 18  „Wtedy im poleciłem: ‚Jehowa, wasz Bóg, dał wam tę ziemię na własność. Niech wszyscy wasi dzielni wojownicy przeprawią się uzbrojeni przed swoimi braćmi, Izraelitami+. 19  Tylko wasze żony, dzieci i wasze stada (dobrze wiem, że macie liczne stada) pozostaną w miastach, które wam dałem, 20  dopóki Jehowa nie zapewni wytchnienia waszym braciom, jak zapewnił je wam, dopóki nie wezmą na własność ziemi, którą Jehowa, wasz Bóg, daje im po drugiej stronie Jordanu. Dopiero wtedy każdy z was wróci do swojego domu w ziemi, którą dałem wam na własność’+. 21  „W tym czasie poleciłem Jozuemu+: ‚Widziałeś na własne oczy, jak Jehowa, wasz Bóg, postąpił z tymi dwoma królami. Tak samo Jehowa postąpi ze wszystkimi królestwami, do których się przeprawisz+. 22  Nie bójcie się ich, bo to Jehowa, wasz Bóg, walczy za was’+. 23  „Błagałem wtedy Jehowę: 24  ‚Wszechwładny Panie, Jehowo, zacząłeś pokazywać swemu słudze swoją wielkość i silne ramię+. Czy jest w niebie lub na ziemi bóg, który dokonuje tak potężnych czynów jak Ty?+ 25  Pozwól mi, proszę, przekroczyć Jordan i zobaczyć tę wspaniałą ziemię, ten wspaniały górzysty region i Liban’+. 26  Ale Jehowa z waszego powodu dalej był na mnie bardzo rozgniewany+ i nie chciał mnie wysłuchać. Przeciwnie, Jehowa rzekł do mnie: ‚Dosyć tego! Nigdy więcej mi o tym nie mów. 27  Wejdź na górę Pisga+ i spójrz na zachód, na północ, na południe i na wschód, i obejrzyj tę ziemię, bo nie przekroczysz Jordanu+. 28  Ustanów wodzem Jozuego+ i zachęć go oraz wzmocnij, bo to on przeprawi się+ na czele ludu i to za jego sprawą lud odziedziczy ziemię, którą zobaczysz’. 29  Wszystko to działo się wtedy, gdy mieszkaliśmy w dolinie naprzeciw Bet-Peor+.

Przypisy

Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Lub „sarkofag; trumna”.
Łokieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
Możliwe też „z czarnego bazaltu”.
Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Nazwa ta znaczy „wioski namiotowe Jaira”.
Lub „Wadi Arnon”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Lub „Wadi Jabbok”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Czyli Morze Martwe.