Powtórzonego Prawa 27:1-26

  • Prawo spisane na kamieniach (1-10)

  • Przy górze Ebal i górze Garizim (11-14)

  • Przekleństwa (15-26)

27  Potem Mojżesz wraz ze starszymi Izraela nakazał ludowi: „Przestrzegajcie każdego przykazania, które wam dzisiaj daję.  Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą wam daje Jehowa, wasz Bóg, postawicie wielkie kamienie i pokryjecie je tynkiem*+.  Następnie — kiedy już wejdziecie do ziemi, którą wam daje Jehowa, wasz Bóg, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, tak jak Jehowa, Bóg waszych praojców, wam obiecał+ — wypiszecie na tych kamieniach wszystkie słowa tego Prawa.  Gdy więc przekroczycie Jordan, postawicie te kamienie na górze Ebal+ i pokryjecie je tynkiem*, jak to wam dziś nakazuję.  Zbudujecie tam również ołtarz dla Jehowy, swojego Boga, ołtarz z kamieni. Nie wolno wam ich obrabiać żelaznymi narzędziami+.  Ten ołtarz dla Jehowy, swojego Boga, macie zbudować z całych kamieni i składać na nim całopalenia dla Jehowy, swojego Boga.  Będziecie też na nim składać ofiary współuczestnictwa*+ i tam je jeść+, i radować się przed Jehową, swoim Bogiem+.  I wyraźnie wypiszecie na kamieniach wszystkie słowa tego Prawa”+.  Następnie Mojżesz i kapłani lewiccy powiedzieli do całego Izraela: „Zamilknij, Izraelu, i posłuchaj. Tego dnia staliście się ludem Jehowy, swojego Boga+. 10  Macie słuchać głosu Jehowy, swojego Boga, i wprowadzać w czyn Jego przykazania+ i Jego przepisy, które wam dzisiaj daję”. 11  W tym dniu Mojżesz nakazał ludowi: 12  „Gdy przekroczycie Jordan, niech następujące plemiona staną przy górze Garizim+, żeby błogosławić lud: plemię Symeona, Lewiego, Judy, Issachara, Józefa i Beniamina. 13  A przy górze Ebal+ niech staną ci, którzy mają wypowiadać przekleństwa: plemię Rubena, Gada, Aszera, Zebulona, Dana i Naftalego. 14  Wtedy Lewici przemówią donośnym głosem do całego narodu izraelskiego+: 15  „‚Przeklęty ten, kto wykonuje rzeźbiony wizerunek+ lub posąg z metalu+ — rzecz obrzydliwą dla Jehowy+, dzieło rąk rzemieślnika* — i trzyma go w ukryciu’. (A cały lud powie: ‚Amen!*’). 16  „‚Przeklęty ten, kto gardzi ojcem lub matką’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 17  „‚Przeklęty ten, kto przesuwa znaki graniczne swojego bliźniego’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 18  „‚Przeklęty ten, kto sprawia, że niewidomy gubi się na drodze’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 19  „‚Przeklęty ten, kto wypacza sprawiedliwość+, gdy jest rozstrzygana sprawa cudzoziemca, sieroty* lub wdowy’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 20  „‚Przeklęty ten, kto współżyje z żoną swojego ojca, bo ściąga na ojca hańbę*+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 21  „‚Przeklęty ten, kto współżyje ze zwierzęciem’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 22  „‚Przeklęty ten, kto współżyje ze swoją siostrą — czy jest córką jego ojca, czy córką jego matki’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 23  „‚Przeklęty ten, kto współżyje ze swoją teściową’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 24  „‚Przeklęty ten, kto urządza zasadzkę na swojego bliźniego i go zabija’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 25  „‚Przeklęty ten, kto za łapówkę skazuje na śmierć niewinnego człowieka*+. (A cały lud powie: ‚Amen!’). 26  „‚Przeklęty ten, kto nie będzie się trzymać słów tego Prawa i ich wypełniać’+. (A cały lud powie: ‚Amen!’).

Przypisy

Lub „pobielicie je wapnem”.
Lub „pobielicie je wapnem”.
Lub „niech się tak stanie!”.
Lub „wytwór ręki obrabiającego drewno i metale”.
Dosł. „chłopca bez ojca”.
Dosł. „odkrywa połę szaty swojego ojca”.
Lub „duszę”.