Powtórzonego Prawa 12:1-32

  • Oddawanie czci Bogu w miejscu, które On wybierze (1-14)

  • Można jeść mięso, ale nie wolno jeść krwi (15-28)

  • Nie można wpaść w sidło bałwochwalstwa (29-32)

12  „Oto przepisy i rozporządzenia, jakie macie starannie wprowadzać w czyn przez całe swoje życie w ziemi, którą Jehowa, Bóg waszych praojców, da wam na własność.  Macie doszczętnie zniszczyć wszystkie miejsca, gdzie narody, które wywłaszczycie, służyły swoim bogom+ — czy to na wysokich górach, czy wzgórzach, czy pod bujnymi drzewami.  Ich ołtarze macie zburzyć, święte słupy* roztrzaskać+, święte pale* spalić, a rzeźbione wizerunki ich bogów porozbijać+. Macie sprawić, by nie pozostał po nich nawet ślad*+.  „Jehowy, swojego Boga, nie wolno wam czcić w taki sposób, jak te narody oddają cześć swoim bogom+.  Idźcie raczej do miejsca, które Jehowa, wasz Bóg, wybierze dla swojego imienia w obrębie waszych plemion i w którym będzie przebywał, i tam oddawajcie Mu cześć+.  To tam macie przynosić swoje całopalenia+, ofiary ze zwierząt, dziesięciny+, dary+, ofiary związane ze ślubami i inne dobrowolne ofiary+ oraz pierworodne sztuki bydła, owiec i kóz+.  Razem ze swoimi domownikami macie tam jeść przed Jehową, swoim Bogiem+, i cieszyć się owocami swojej pracy+, bo Jehowa, wasz Bóg, wam pobłogosławił.  „Nie będziecie już mogli postępować tak, jak postępujemy dzisiaj — gdy każdy robi to, co sam uważa za słuszne,  bo jeszcze nie otrzymaliście swojego dziedzictwa i nie zaznaliście wytchnienia+ w ziemi, którą wam daje Jehowa, wasz Bóg. 10  Kiedy przeprawicie się przez Jordan+ i zamieszkacie w ziemi, którą Jehowa, wasz Bóg, daje wam na własność, On z całą pewnością zapewni wam wytchnienie od wszystkich okolicznych wrogów i będziecie mieszkać bezpiecznie+. 11  Na miejsce, które Jehowa, wasz Bóg, wybierze, żeby tam przebywało Jego imię+, będziecie przynosić wszystko, co wam nakazuję: swoje całopalenia, ofiary ze zwierząt, dziesięciny+, dary i wszelkie ofiary związane ze ślubami, które złożycie Jehowie. 12  I będziecie radować się przed Jehową, swoim Bogiem+ — wy, wasi synowie, wasze córki, wasi niewolnicy, wasze niewolnice oraz Lewici przebywający w waszych miastach*, bo oni nie mają wśród was dziedzictwa+. 13  Uważajcie, żeby nie składać całopaleń w żadnym innym miejscu, które zobaczycie+. 14  Macie składać całopalenia tylko w miejscu, które Jehowa wybierze na terenie jednego z waszych plemion, i tam macie robić wszystko, co wam nakazuję+. 15  „Ale kiedy tylko tego zapragniecie*, możecie we wszystkich swoich miastach zarzynać zwierzęta i jeść mięso+ — stosownie do błogosławieństwa Jehowy, waszego Boga, jakiego wam udzieli. Może jeść je czysty i nieczysty, tak jak jecie gazelę i jelenia. 16  Ale krwi nie wolno wam jeść+. Macie ją wylać na ziemię jak wodę+. 17  Nie będziecie jeść w swoich miastach dziesięciny ze swojego zboża, z młodego wina i oliwy, pierworodnych sztuk bydła, owiec i kóz+, żadnej ofiary związanej z jakimś ślubem ani innych dobrowolnych ofiar czy darów. 18  Będziecie to jeść przed Jehową, swoim Bogiem, w miejscu, które Jehowa, wasz Bóg, wybierze+ — wy, wasi synowie, wasze córki, wasi niewolnicy, wasze niewolnice oraz Lewici przebywający w waszych miastach. I będziecie cieszyć się przed Jehową, swoim Bogiem, owocami swej pracy. 19  Uważajcie, żeby nie zaniedbywać Lewitów+ — tak długo, jak długo będziecie mieszkać w swojej ziemi. 20  „Gdy Jehowa, wasz Bóg, powiększy wasze terytorium+, tak jak wam obiecał+, i powiecie sobie: ‚Mam ochotę na mięso’, to kiedy tylko tego zapragniecie*, możecie jeść mięso+. 21  Jeżeli miejsce, które Jehowa, wasz Bóg, wybierze, żeby tam przebywało Jego imię+, będzie się znajdować daleko, to tak jak wam nakazałem, zarżniecie sztuki bydła, owce lub kozy, które wam dał Jehowa, i będziecie jeść w swoich miastach, kiedy tylko tego zapragniecie*. 22  Możecie jeść je tak, jak jecie gazelę i jelenia+. Może je jeść zarówno czysty, jak i nieczysty. 23  Tylko bądźcie zdecydowani wystrzegać się jedzenia krwi+, bo krew to życie*+ i nie wolno wam jeść życia* wraz z mięsem. 24  Nie wolno wam jeść krwi. Macie ją wylać na ziemię jak wodę+. 25  Nie jedzcie jej, bo gdy będziecie czynić to, co podoba się Jehowie, będzie się dobrze wiodło wam oraz waszym dzieciom. 26  Na miejsce wybrane przez Jehowę macie przynosić tylko rzeczy święte, które chcecie ofiarować, oraz ofiary związane ze ślubami. 27  Swoje całopalenia — mięso i krew+ — będziecie tam składać na ołtarzu Jehowy, swojego Boga. Krew innych swoich ofiar macie wylewać przed ołtarzem+ Jehowy, swojego Boga, ale mięso możecie jeść. 28  „Dokładajcie starań, by posłusznie trzymać się wszystkich nakazów, które wam daję, bo gdy będziecie czynić to, co podoba się Jehowie, waszemu Bogu, to zawsze będzie się dobrze wiodło wam oraz waszym dzieciom. 29  „Kiedy Jehowa, wasz Bóg, wytraci narody, które wywłaszczacie+, i będziecie mieszkać w ich ziemi, 30  uważajcie, żeby — gdy już zostaną zniszczone — nie wpaść w sidło. Nie pytajcie o ich bogów: ‚Jak te narody służyły swoim bogom? My będziemy robić to samo’+. 31  Nie wolno wam w taki sposób oddawać czci swojemu Bogu, Jehowie, bo te narody robiły dla swoich bogów wszystko, czym Jehowa się brzydzi i czego nienawidzi. Paliły nawet dla nich swoich synów i córki+. 32  Każdy nakaz, który wam daję, macie pilnie wprowadzić w czyn+. Nie wolno wam nic do niego dodać ani nic z niego ująć+.

Przypisy

Lub „wytępić ich imiona”.
Dosł. „bramach”. Tak samo w kolejnych wystąpieniach w rozdziale.
Lub „wasza dusza tego zapragnie”.
Lub „wasza dusza tego zapragnie”.
Lub „wasza dusza tego zapragnie”.
Lub „dusza”.
Lub „duszy”.