Kapłańska 14:1-57

  • Oczyszczanie z trądu (1-32)

  • Oczyszczanie zarażonych domów (33-57)

14  Jehowa powiedział jeszcze do Mojżesza:  „Takie będzie prawo dotyczące trędowatego w dniu, gdy zostanie przyprowadzony do kapłana, by ten uznał go za czystego+.  Kapłan wyjdzie poza obóz i go obejrzy. Jeśli stwierdzi, że człowiek ten został wyleczony z trądu,  to mu poleci, by w celu oczyszczenia się przyniósł dwa żywe czyste ptaki, drewno cedrowe, szkarłat* i hizop+.  Następnie jednego ptaka każe zabić nad glinianym naczyniem ze świeżą źródlaną wodą.  A żywego ptaka wraz z drewnem cedrowym, szkarłatem i hizopem umoczy we krwi ptaka zabitego nad naczyniem ze świeżą źródlaną wodą.  Potem tą krwią siedem razy pokropi człowieka oczyszczającego się z trądu i uzna go za czystego, a żywego ptaka wypuści na otwarte pole+.  „Ten, kto się oczyszcza, wypierze swoje ubranie, zgoli wszystkie włosy, wykąpie się i będzie czysty. Potem może przyjść do obozu, ale przez siedem dni ma mieszkać na zewnątrz swojego namiotu.  Siódmego dnia znowu zgoli włosy na głowie, a także brodę i brwi. Po zgoleniu wszystkich włosów i wypraniu ubrania wykąpie się i będzie czysty. 10  „W ósmym dniu przyniesie dwa zdrowe baranki, jedną zdrową roczną owieczkę+, trzy dziesiąte efy* najlepszej mąki wymieszanej z oliwą na ofiarę zbożową*+ oraz log* oliwy+. 11  Kapłan dokonujący oczyszczenia przyprowadzi tego człowieka razem z jego ofiarami przed Jehowę, przed wejście do namiotu spotkania. 12  Weźmie jednego baranka, złoży go wraz z logiem oliwy jako ofiarę za przewinienie+ i będzie tym kołysał. Będzie to ofiara kołysana przed Jehową+. 13  Potem zarżnie tego baranka w miejscu, gdzie zwykle zarzyna się ofiary za grzech oraz ofiary całopalne+, w świętym miejscu*, bo ofiara za przewinienie, podobnie jak ofiara za grzech, należy do kapłana+. Jest ona czymś szczególnie świętym+. 14  „Następnie kapłan weźmie nieco krwi baranka złożonego w ofierze za przewinienie i posmaruje nią płatek prawego ucha człowieka, który się oczyszcza, oraz kciuk jego prawej ręki i wielki palec prawej stopy. 15  Potem weźmie ofiarowany log oliwy+ i wyleje jej trochę na swoją lewą dłoń. 16  Umoczy w niej palec prawej ręki i pokropi nią siedem razy przed Jehową. 17  Następnie weźmie jeszcze trochę z tej oliwy, którą ma na dłoni, i posmaruje nią płatek prawego ucha tego człowieka oraz kciuk jego prawej ręki i wielki palec prawej stopy — czyli miejsca, które wcześniej posmarował krwią ofiary za przewinienie. 18  A resztę oliwy, którą ma na dłoni, rozetrze na jego głowie i dokona za niego przebłagania przed Jehową+. 19  „Kapłan złoży ofiarę za grzech+ i dokona przebłagania za oczyszczającego się z nieczystości, po czym zarżnie zwierzę przeznaczone na całopalenie. 20  Następnie złoży na ołtarzu całopalenie oraz ofiarę zbożową+ i dokona za niego przebłagania+. I będzie on czysty+. 21  „Ale jeśli jest ubogi i go na to nie stać, to przyniesie na ofiarę kołysaną jednego baranka jako ofiarę za przewinienie — żeby dokonano za niego przebłagania — oraz dziesiątą część efy* najlepszej mąki wymieszanej z oliwą jako ofiarę zbożową, a także log oliwy 22  i dwie turkawki lub dwa młode gołębie domowe — to, na co go stać. Jeden ptak będzie przeznaczony na ofiarę za grzech, a drugi na całopalenie+. 23  W ósmym dniu+ przyjdzie z tym do kapłana, żeby ten uznał go za czystego. Przyniesie to przed Jehowę, przed wejście do namiotu spotkania+. 24  „Kapłan weźmie baranka przeznaczonego na ofiarę za przewinienie+ oraz log oliwy i będzie tym kołysał. Będzie to ofiara kołysana przed Jehową+. 25  Później zarżnie tego baranka, weźmie nieco jego krwi i posmaruje nią płatek prawego ucha człowieka, który się oczyszcza, oraz kciuk jego prawej ręki i wielki palec prawej stopy+. 26  Potem naleje sobie nieco oliwy na lewą dłoń+, 27  umoczy w niej palec prawej ręki i pokropi nią siedem razy przed Jehową. 28  Następnie weźmie jeszcze trochę z tej oliwy, którą ma na dłoni, i posmaruje nią płatek prawego ucha tego człowieka oraz kciuk jego prawej ręki i wielki palec prawej stopy — czyli miejsca, które wcześniej posmarował krwią ofiary za przewinienie. 29  A resztę oliwy, którą ma na dłoni, rozetrze na jego głowie i dokona za niego przebłagania przed Jehową. 30  „Złoży też jedną z turkawek lub jednego z młodych gołębi domowych — to, na co stać człowieka, który się oczyszcza+ — 31  jednego ptaka jako ofiarę za grzech, a drugiego na całopalenie+. Ofiary te złoży wraz z ofiarą zbożową i dokona za niego przebłagania przed Jehową+. 32  „Takie jest prawo dotyczące ubogiego człowieka, który chorował na trąd i chce zostać uznany za czystego”. 33  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza i Aarona: 34  „Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan+, którą daję wam na własność+, a ja dotknę tam trądem jakiś dom+, 35  wtedy właściciel domu przyjdzie do kapłana i powie: ‚W moim domu pojawiło się coś podobnego do trądu’. 36  Kapłan każe opróżnić dom, żeby — gdy przyjdzie dokonać oględzin — nie uznał za nieczyste wszystkiego, co w nim jest. Dopiero wtedy wejdzie obejrzeć dom. 37  Jeśli na ścianach są żółtawozielone lub czerwonawe plamy i widać w tych miejscach wyraźne wgłębienia, 38  to wyjdzie z domu i każe go zamknąć na siedem dni+. 39  „Siódmego dnia kapłan wróci i znów dokona oględzin. Jeśli plamy rozprzestrzeniły się na ścianach domu, 40  poleci usunąć z muru kamienie, na których widoczne są te zmiany, i wyrzucić poza miasto, na miejsce nieczyste. 41  Następnie każe oskrobać wewnątrz cały dom, a zeskrobany tynk i zaprawę wyrzucić poza miasto, na miejsce nieczyste. 42  Potem w miejsce usuniętych kamieni każe wstawić inne, połączyć je nową zaprawą i otynkować dom. 43  „Jeżeli jednak plamy znów się pojawią, mimo że wyrwano kamienie, oskrobano dom i na nowo otynkowano, 44  kapłan przyjdzie jeszcze raz dokonać oględzin. Jeśli plamy rozprzestrzeniły się w domu, jest to złośliwy trąd+. Dom jest nieczysty. 45  Wtedy każe zburzyć ten dom, a kamienie, belki, cały tynk i zaprawę wynieść poza miasto, na miejsce nieczyste+. 46  Jeśli dom został zamknięty i w tym czasie ktoś do niego wejdzie+, to będzie nieczysty aż do wieczora+. 47  Kto będzie w nim spał lub jadł, ma wyprać swoje ubranie. 48  „Jeżeli jednak po tym, jak ponownie otynkowano dom, kapłan przyjdzie i zobaczy, że plamy już się nie pojawiły, uzna ten dom za czysty, bo to znaczy, że trąd został usunięty. 49  W celu oczyszczenia domu z nieczystości* weźmie dwa ptaki, drewno cedrowe, szkarłat i hizop+. 50  Jednego ptaka zabije nad glinianym naczyniem ze świeżą źródlaną wodą. 51  Następnie weźmie drewno cedrowe, hizop i szkarłat, a także żywego ptaka i umoczy to wszystko we krwi ptaka zabitego nad świeżą źródlaną wodą, po czym siedem razy pokropi tą krwią w stronę domu+. 52  I oczyści dom z nieczystości* krwią ptaka, świeżą źródlaną wodą, żywym ptakiem, drewnem cedrowym, hizopem i szkarłatem. 53  Potem żywego ptaka wypuści na otwarte pole poza miastem i dokona za ten dom przebłagania. I będzie on czysty. 54  „Takie jest prawo dotyczące różnych rodzajów trądu — zmian chorobowych na skórze głowy lub brodzie+, 55  trądu na ubraniu+ lub w domu+, 56  jak również zgrubień na skórze, strupów i plam+ — 57  żeby można było określić, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste+. Takie jest prawo dotyczące trądu”+.

Przypisy

Lub „tkaninę barwioną szkarłatem z czerwców”.
Efa odpowiadała 22 l. Zob. Dodatek B14.
Log odpowiadał 0,31 l. Zob. Dodatek B14.
Efa odpowiadała 22 l. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „z grzechu”.
Dosł. „z grzechu”.