Hebrajczyków 5:1-14

  • Jezus przewyższa arcykapłanów spośród ludzi (1-10)

    • „Na wzór Melchizedeka” (6, 10)

    • „Nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał” (8)

    • „Odpowiedzialny za wiecznotrwałe wybawienie” (9)

  • Brak dojrzałości (11-14)

5  Każdy człowiek wybrany na arcykapłana zostaje wyznaczony do usługiwania ludziom w sprawach związanych z wielbieniem Boga+, żeby składać dary i ofiary za ich grzechy+.  Potrafi on okazywać współczucie* tym, którzy błądzą* z braku wiedzy, bo sam też zmaga się* z własnymi słabościami  i ze względu na to musi składać ofiary za swoje grzechy, tak jak je składa za grzechy ludu+.  Człowiek nie obejmuje tego zaszczytnego urzędu z własnej inicjatywy, ale tylko wtedy, gdy zostaje powołany przez Boga, tak jak został powołany Aaron+.  Podobnie Chrystus sam siebie nie otoczył chwałą+, ustanawiając się arcykapłanem, lecz otoczył go chwałą Ten, który mu powiedział: „Jesteś moim synem. Dzisiaj zostałem twoim ojcem”+.  A w innym miejscu mówi: „Ty jesteś kapłanem na zawsze, kapłanem na wzór Melchizedeka”+.  Kiedy Chrystus żył na ziemi*, z głośnymi okrzykami i ze łzami zanosił błagania oraz gorące prośby+ do Tego, który mógł go wybawić od śmierci, i ze względu na swoją bojaźń wobec Boga został wysłuchany.  Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał+.  A gdy już został wydoskonalony+, stał się odpowiedzialny za wiecznotrwałe wybawienie wszystkich, którzy są mu posłuszni+, 10  ponieważ został wyznaczony przez Boga na arcykapłana na wzór Melchizedeka+. 11  Mamy o nim wiele do powiedzenia, ale trudno to przekazać, bo wasza zdolność pojmowania jest przytępiona*. 12  Chociaż do tej pory* powinniście już być nauczycielami, wy znowu potrzebujecie kogoś, kto by was od początku uczył podstawowych rzeczy+ ze świętych wypowiedzi Bożych. Zamiast stałego pokarmu znowu potrzebujecie mleka. 13  Każdy, kto ciągle karmi się mlekiem, nie zna Bożego słowa prawości, bo jest małym dzieckiem+. 14  Natomiast pokarm stały jest przeznaczony dla ludzi dojrzałych, którzy dzięki korzystaniu ze swojej zdolności myślenia* nabrali wprawy w odróżnianiu tego, co właściwe, od tego, co niewłaściwe.

Przypisy

Lub „łagodność; powściągliwość”.
Lub „są wprowadzani w błąd”.
Lub „podlega”.
Dosł. „za dni swojego ciała”.
Lub „staliście się otępiali w słuchaniu”.
Dosł. „ze względu na czas”.
Lub „władz poznawczych”.