Galatów 5:1-26

  • Chrześcijańska wolność (1-15)

  • Życie w zgodzie z duchem (16-26)

5  Do takiej wolności wyzwolił nas Chrystus. Dlatego trwajcie niezachwianie+ i nie pozwólcie znów włożyć na siebie jarzma niewoli+.  Ja, Paweł, mówię wam, że jeśli zostaniecie obrzezani, Chrystus na nic się wam nie przyda+.  Jeszcze raz oświadczam każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że ma obowiązek przestrzegać całego Prawa*+.  Wy, którzy próbujecie zostać uznani za prawych na podstawie Prawa+, odeszliście od Chrystusa i pozbawiliście się jego niezasłużonej życzliwości.  Natomiast my za sprawą ducha z przejęciem oczekujemy uznania za prawych dzięki wierze.  Bo dla żyjących w jedności z Chrystusem Jezusem ani obrzezanie nie ma żadnej wartości, ani nieobrzezanie+. Liczy się tylko wiara wyrażająca się w miłości.  Biegliście bardzo dobrze+. Kto wam przeszkodził być posłusznym prawdzie?  Takie namowy nie pochodzą od Tego, który was powołuje.  Trochę zakwasu zakwasza całe ciasto+. 10  Jestem przekonany, że wy, którzy żyjecie w jedności z Panem+, myślicie tak samo jak ja. A ten, kto was niepokoi+, otrzyma zasłużony wyrok, bez względu na to, kim jest. 11  Z kolei jeśli ja, bracia, dalej głoszę o obrzezaniu, to za co jestem prześladowany? Przecież wtedy powód do potknięcia — pal męki*+ — zostaje usunięty. 12  Niech ci, którzy próbują was niepokoić, dadzą się nawet wykastrować*. 13  Wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie wykorzystujcie tej wolności jako okazji do ulegania pragnieniom ciała+, lecz z miłości usługujcie jedni drugim jak niewolnicy+. 14  Bo całe Prawo znajduje spełnienie* w jednym przykazaniu: „Masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie”+. 15  Jeżeli jednak wciąż się nawzajem kąsacie i pożeracie+, to uważajcie, żebyście się nawzajem nie unicestwili+. 16  Mówię wam: Stale postępujcie w zgodzie z duchem+, a nie spełnicie żadnego pragnienia ciała+. 17  Bo ciało ze względu na swoje pragnienia sprzeciwia się duchowi, a duch sprzeciwia się ciału. Ponieważ pozostają ze sobą w sprzeczności, nie robicie tego, co chcielibyście robić+. 18  Jeśli jednak prowadzi was duch, to nie podlegacie Prawu. 19  Wyraźnie widoczne są uczynki ciała: niemoralne kontakty seksualne*+, nieczystość, rozpasanie*+, 20  bałwochwalstwo, spirytyzm*+, wrogość, kłótnie, zazdrość, napady gniewu, spory, podziały, sekciarstwo, 21  zawiść, pijaństwo+, dzikie zabawy* i tym podobne rzeczy+. Ostrzegam was w związku z nimi, jak już ostrzegałem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego+. 22  Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość*, życzliwość, dobroć+, wiara, 23  łagodność, panowanie nad sobą+. Przeciwko takim rzeczom nie występuje żadne prawo. 24  I ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, przybili ciało do pala — razem z cielesnymi namiętnościami i pragnieniami+. 25  Jeżeli żyjemy w zgodzie z duchem, to w zgodzie z duchem właściwie postępujmy+. 26  Nie popadajmy w próżność+, pobudzając się wzajemnie do współzawodnictwa+, pałając do drugich zawiścią.

Przypisy

Lub „dadzą się pozbawić męskości; staną się eunuchami”. Gdyby to zrobili, nie byliby w stanie przestrzegać Prawa, przy którym obstawali.
Możliwe też „streszcza się”.
Dosł. „rozpusta”. Gr. porneía. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „bezwstydne postępowanie”. Gr. asélgeia. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „czary; zażywanie narkotyków”. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „hulanki”.
Lub „wielkoduszna cierpliwość”.