2 Tymoteusza 2:1-26

  • ‛To, co usłyszałeś, powierz wykwalifikowanym ludziom’ (1-7)

  • Znoszenie cierpień dla dobrej nowiny (8-13)

  • Należyte posługiwanie się słowem prawdy (14-19)

  • „Uciekaj od młodzieńczych pragnień” (20-22)

  • Jak traktować przeciwników (23-26)

2  Dlatego ty, moje dziecko+, stale umacniaj się za sprawą niezasłużonej życzliwości związanej z Chrystusem Jezusem,  a to, co usłyszałeś ode mnie i co potwierdziło wielu świadków+, powierz wiernym ludziom, którzy z kolei będą wykwalifikowani do nauczania drugich.  Jako wzorowy żołnierz+ Chrystusa Jezusa bądź gotowy znosić cierpienia+.  Żaden żołnierz nie angażuje się* w zarabianie pieniędzy*, bo chce zyskać uznanie tego, który powołał go na żołnierza.  A kto bierze udział w igrzyskach, musi walczyć zgodnie z regułami, bo inaczej nie otrzyma nagrody*+.  Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów.  Stale myśl o tym, co mówię. Pan pomoże ci wszystko zrozumieć*.  Pamiętaj, że zgodnie z dobrą nowiną, którą głoszę, Jezus Chrystus, potomek Dawida+, został wskrzeszony+.  Dla tej dobrej nowiny cierpię i jestem uwięziony jak przestępca+. Ale słowa Bożego nie można uwięzić+. 10  Właśnie dlatego znoszę wszystko ze względu na wybranych+, żeby i oni za sprawą Chrystusa Jezusa mogli zostać wybawieni i dostąpić wiecznej chwały. 11  Prawdziwe są słowa: Jeśli razem z nim umarliśmy, to razem z nim będziemy też żyć+. 12  Jeśli wytrwamy, to razem z nim będziemy też królować+. Jeśli się go zaprzemy, on też się nas zaprze+. 13  Nawet gdybyśmy okazali się niewierni, on pozostaje wierny, bo nie może się zaprzeć samego siebie. 14  Wciąż im to przypominaj, pouczaj* ich przed Bogiem, żeby się nie spierali o słowa, bo to nie przynosi żadnego pożytku, a tylko wyrządza szkodę* tym, którzy tego słuchają. 15  Rób wszystko, co możesz, żeby okazać się godnym uznania w oczach Boga — pracownikiem, który nie ma się czego wstydzić, należycie posługującym się* słowem prawdy+. 16  Natomiast stroń od pustych mów, które kalają to, co święte+, bo z ich powodu będzie dochodzić do coraz większej bezbożności 17  i takie słowa będą się szerzyć jak gangrena. Wśród ludzi, którzy je szerzą, są Hymeneusz i Filetus+. 18  Odeszli oni od prawdy i mówią, że zmartwychwstanie już nastąpiło+, przez co rujnują wiarę niektórych. 19  Mimo to solidny fundament położony przez Boga pozostaje nienaruszony, przypieczętowany takimi słowami: „Jehowa* zna tych, którzy do Niego należą”+, oraz „Niech każdy, kto wzywa imienia Jehowy*+, wyrzeknie się nieprawości”. 20  W dużym domu są naczynia* nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Niektóre służą do celów zaszczytnych, a inne do celów niezaszczytnych. 21  Jeśli więc ktoś trzyma się z dala od tych ostatnich, to będzie naczyniem* do celów zaszczytnych, uświęconym, użytecznym dla swojego właściciela, przygotowanym do wszelkiej dobrej pracy. 22  Dlatego uciekaj od młodzieńczych pragnień, a zabiegaj o prawość, wiarę, miłość, pokój — razem z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. 23  Ponadto odrzucaj głupie, ignoranckie dyskusje+, wiedząc, że wywołują spory. 24  Niewolnik Pana nie może się spierać, lecz ma być delikatny* dla wszystkich+, wykwalifikowany do nauczania, ma panować nad sobą w obliczu zła+, 25  łagodnie pouczać nieprzychylnie nastawionych+. Być może Bóg pozwoli im zmienić sposób myślenia*, żeby dokładnie poznali prawdę+, 26  opamiętali się i wyrwali z sideł Diabła — widząc, że on złowił ich żywcem, by spełniali jego wolę+.

Przypisy

Dosł. „nie wplątuje się”.
Możliwe też „w sprawy codziennego życia”.
Lub „korony; wieńca”.
Lub „da ci rozeznanie we wszystkim”.
Lub „sprowadza zgubę; doprowadza do upadku”.
Dosł. „przypominaj, zaświadczając”.
Lub „władającym”.
Lub „narzędzia”.
Lub „narzędziem”.
Lub „taktowny”.
Lub „okazać skruchę”.