2 Tymoteusza 1:1-18

  • Przywitanie (1, 2)

  • Paweł dziękuje Bogu za wiarę Tymoteusza (3-5)

  • ‛Stale rozpalaj w sobie dar Boży’ (6-11)

  • „Trzymaj się wzoru zdrowych słów” (12-14)

  • Wrogowie i przyjaciele Pawła (15-18)

1  Paweł — z woli Bożej powołany na apostoła Chrystusa Jezusa w związku z obietnicą życia, jakie można otrzymać za sprawą Chrystusa Jezusa+ —  do Tymoteusza, kochanego dziecka+: Niech Bóg, nasz Ojciec, i nasz Pan, Chrystus Jezus, okazują ci niezasłużoną życzliwość i miłosierdzie oraz udzielają pokoju.  Jestem wdzięczny Bogu — dla którego pełnię świętą służbę jak moi przodkowie, zachowując czyste sumienie — i nigdy nie zapominam o tobie w swoich błaganiach, które zanoszę dniem i nocą.  Pamiętam twoje łzy i bardzo pragnę cię zobaczyć, żeby zaznać radości.  Wspominam twoją nieobłudną wiarę+, jaką najpierw odznaczała się twoja babka Lois i matka Eunike. Jestem przekonany, że dalej się nią odznaczasz.  Z tego właśnie powodu przypominam ci, żebyś stale rozpalał w sobie jak ogień dar Boży, który otrzymałeś, kiedy włożyłem na ciebie ręce+.  Bo Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa+, lecz mocy+, miłości i trzeźwości umysłu.  Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu+ ani mnie — więźnia ze względu na niego — ale bądź gotowy znosić cierpienia+ dla dobrej nowiny, polegając na mocy Boga+.  On nie ze względu na nasze uczynki wybawił nas i powołał, żebyśmy byli święci+, lecz ze względu na swoje zamierzenie i niezasłużoną życzliwość+. Obdarzył nas nią w związku z Chrystusem Jezusem już przed wiekami, 10  ale teraz stała się wyraźnie widoczna dzięki ujawnieniu naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa+, który pokonał śmierć+, natomiast na życie i niezniszczalność+ rzucił światło+ za sprawą dobrej nowiny+. 11  W związku z tą dobrą nowiną zostałem wyznaczony na głosiciela, apostoła i nauczyciela+. 12  Właśnie dlatego ja też znoszę cierpienia+. Ale wcale się nie wstydzę+, bo znam Tego, któremu uwierzyłem. I ufam, że aż do wyznaczonego dnia będzie w stanie strzec tego, co Mu oddałem w depozyt+. 13  Trzymaj się wzoru* zdrowych słów+, które ode mnie usłyszałeś — tak samo jak okazujesz wiarę i miłość, wynikające z jedności z Chrystusem Jezusem. 14  Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą ducha świętego, który w nas mieszka+. 15  Wiesz o tym, że w Azji*+ wszyscy się ode mnie odwrócili, w tym również Figelus i Hermogenes. 16  Niech Pan okazuje miłosierdzie domowi Onezyfora+, który często mnie pokrzepiał i nie wstydził się moich łańcuchów. 17  Przeciwnie, kiedy przybył do Rzymu, pilnie mnie szukał i znalazł. 18  Niech w wyznaczonym dniu Pan, Jehowa*, okaże mu miłosierdzie. Dobrze wiesz o wszystkim, co zrobił dla mnie w Efezie.

Przypisy

Lub „zarysu”.