2 Kronik 11:1-23

  • Panowanie Rechoboama (1-12)

  • Lojalni Lewici przenoszą się do Judy (13-17)

  • Rodzina Rechoboama (18-23)

11  Kiedy Rechoboam przybył do Jerozolimy, natychmiast zebrał potomków Judy oraz potomków Beniamina+, 180 000 wyszkolonych* wojowników, żeby walczyć z Izraelem i odzyskać królestwo+.  Wtedy Jehowa rzekł do proroka* Szemajasza+:  „Przekaż Rechoboamowi, synowi Salomona, królowi Judy, oraz wszystkim Izraelitom z plemienia Judy i Beniamina:  ‚Tak mówi Jehowa: „Nie wolno wam iść i walczyć ze swoimi braćmi. Niech każdy wróci do swojego domu, bo to wszystko stało się za moją sprawą”’”+. Posłuchali więc słowa Jehowy, zawrócili i nie poszli walczyć z Jeroboamem.  Rechoboam mieszkał w Jerozolimie i budował fortyfikacje w miastach Judy.  Ufortyfikował Betlejem+, Etam, Tekoę+,  Bet-Cur, Socho+, Adullam+,  Gat+, Mareszę, Zif+,  Adoraim, Lachisz+, Azekę+, 10  Corę, Ajjalon+ i Hebron+. To są miasta, które zostały ufortyfikowane na terytorium Judy i Beniamina. 11  Ponadto wzmocnił te warowne miasta, ustanowił w nich dowódców i zaopatrzył je w żywność, oliwę i wino. 12  Do wszystkich tych miast dostarczył wielkie tarcze i dzidy. Dzięki temu miasta te stały się bardzo silne. I Rechoboam dalej panował nad Judą i Beniaminem. 13  Przybyli do niego kapłani i Lewici z całego terytorium Izraela i udzielili mu poparcia. 14  Lewici opuścili swoje pastwiska i posiadłości+, po czym przyszli do Judy i Jerozolimy, ponieważ Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od pełnienia służby kapłańskiej dla Jehowy+. 15  Jeroboam ustanowił własnych kapłanów na wzniesieniach+, żeby służyli podobnym do kozłów bożkom*+ oraz wykonanym przez niego cielcom+. 16  W ślad za kapłanami i Lewitami przyszli ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy całym sercem szukali Jehowy, Boga Izraela. Przybyli do Jerozolimy, żeby składać ofiary Jehowie, Bogu swoich przodków+. 17  Przez trzy lata umacniali królestwo judzkie i wspierali Rechoboama, syna Salomona, bo przez trzy lata naśladowali postępowanie Dawida i Salomona. 18  Potem Rechoboam wziął sobie za żonę Machalat, której ojcem był Jerimot, syn Dawida, a matką Abichail, córka Eliaba, syna Jessego+. 19  Z czasem urodziła mu ona synów: Jeusza, Szemariasza i Zahama. 20  Po niej ożenił się z Maaką, wnuczką Absaloma+, która z czasem urodziła mu Abijasza+, Attaja, Zizę i Szelomita. 21  Rechoboam kochał Maakę, wnuczkę Absaloma, bardziej niż wszystkie inne swoje żony i nałożnice*+. Miał 18 żon i 60 nałożnic. Został ojcem 28 synów i 60 córek. 22  Rechoboam postawił Abijasza, syna Maaki, na czele jego braci, żeby im przewodził, bo zamierzał uczynić go królem. 23  Postąpił rozsądnie i niektórych swoich synów rozesłał po wszystkich warownych miastach na terytorium Judy i Beniamina+. Zaopatrzył ich w mnóstwo żywności i postarał się dla nich o wiele żon.

Przypisy

Dosł. „wybranych”.
Dosł. „człowieka [prawdziwego] Boga”.
Lub „kozłokształtnym demonom”. Dosł. „kozłom”.