Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Druga Księga Kronik

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Salomon prosi o mądrość (1-12)

  • Bogactwo Salomona (13-17)

 • 2

  • Przygotowania do budowy świątyni (1-18)

 • 3

  • Salomon rozpoczyna budowę świątyni (1-7)

  • Miejsce Najświętsze (8-14)

  • Dwie miedziane kolumny (15-17)

 • 4

  • Ołtarz, zbiornik zwany morzem i baseny (1-6)

  • Świeczniki, stoły i dziedzińce (7-11a)

  • Sprzęty wykonane do świątyni (11b-22)

 • 5

  • Przygotowania do oddania świątyni do użytku (1-14)

   • Arka przeniesiona do świątyni (2-10)

 • 6

  • Salomon przemawia do ludu (1-11)

  • Modlitwa Salomona (12-42)

 • 7

  • Chwała Jehowy napełnia świątynię (1-3)

  • Uroczystość oddania świątyni do użytku (4-10)

  • Jehowa ukazuje się Salomonowi (11-22)

 • 8

  • Inne przedsięwzięcia budowlane Salomona (1-11)

  • Podział obowiązków związanych z wielbieniem Boga w świątyni (12-16)

  • Flota Salomona (17, 18)

 • 9

  • Wizyta królowej Szeby (1-12)

  • Bogactwo Salomona (13-28)

  • Śmierć Salomona (29-31)

 • 10

  • Bunt Izraelitów przeciwko Rechoboamowi (1-19)

 • 11

  • Panowanie Rechoboama (1-12)

  • Lojalni Lewici przenoszą się do Judy (13-17)

  • Rodzina Rechoboama (18-23)

 • 12

  • Sziszak atakuje Jerozolimę (1-12)

  • Koniec rządów Rechoboama (13-16)

 • 13

  • Abijasz królem Judy (1-22)

   • Pokonuje Jeroboama (3-20)

 • 14

  • Śmierć Abijasza (1)

  • Asa królem Judy (2-8)

  • Asa pokonuje 1 000 000 Etiopczyków (9-15)

 • 15

  • Reformy Asy (1-19)

 • 16

  • Porozumienie Asy z Syrią (1-6)

  • Chanani gani Asę (7-10)

  • Śmierć Asy (11-14)

 • 17

  • Jehoszafat królem Judy (1-6)

  • Kampania nauczania ludu (7-9)

  • Armia Jehoszafata (10-19)

 • 18

  • Sojusz Jehoszafata z Achabem (1-11)

  • Prorok Michajasz zapowiada porażkę (12-27)

  • Achab ginie pod Ramot-Gilead (28-34)

 • 19

  • Jehu gani Jehoszafata (1-3)

  • Reformy Jehoszafata (4-11)

 • 20

  • Okoliczne narody najeżdżają Judę (1-4)

  • Jehoszafat modli się o pomoc (5-13)

  • Odpowiedź Jehowy (14-19)

  • Juda uratowana w cudowny sposób (20-30)

  • Koniec panowania Jehoszafata (31-37)

 • 21

  • Jehoram królem Judy (1-11)

  • Pismo od Eliasza (12-15)

  • Tragiczny koniec Jehorama (16-20)

 • 22

  • Achazjasz królem Judy (1-9)

  • Uzurpatorka Atalia (10-12)

 • 23

  • Interwencja Jehojady; Jehoasz obwołany królem (1-11)

  • Zabicie Atalii (12-15)

  • Reformy Jehojady (16-21)

 • 24

  • Rządy Jehoasza (1-3)

  • Jehoasz remontuje świątynię (4-14)

  • Odstępstwo Jehoasza (15-22)

  • Jehoasz zamordowany (23-27)

 • 25

  • Amacjasz królem Judy (1-4)

  • Wojna z Edomem (5-13)

  • Bałwochwalstwo Amacjasza (14-16)

  • Wojna z izraelskim królem Jehoaszem (17-24)

  • Śmierć Amacjasza (25-28)

 • 26

  • Uzzjasz królem Judy (1-5)

  • Wyprawy wojskowe Uzzjasza (6-15)

  • Wyniosły Uzzjasz porażony trądem (16-21)

  • Śmierć Uzzjasza (22, 23)

 • 27

  • Jotam królem Judy (1-9)

 • 28

  • Achaz królem Judy (1-4)

  • Juda pokonana przez Syrię i Izraela (5-8)

  • Oded ostrzega Izraela (9-15)

  • Juda upokorzona (16-19)

  • Bałwochwalstwo Achaza i jego śmierć (20-27)

 • 29

  • Ezechiasz królem Judy (1, 2)

  • Reformy Ezechiasza (3-11)

  • Oczyszczenie świątyni (12-19)

  • Wznowienie służby w świątyni (20-36)

 • 30

  • Ezechiasz obchodzi Paschę (1-27)

 • 31

  • Ezechiasz wykorzenia odstępstwo (1)

  • Zaspokojenie potrzeb kapłanów i Lewitów (2-21)

 • 32

  • Sancheryb zagraża Jerozolimie (1-8)

  • Sancheryb szydzi z Jehowy (9-19)

  • Anioł zabija asyryjskie wojsko (20-23)

  • Choroba Ezechiasza i jego wyniosłość (24-26)

  • Osiągnięcia Ezechiasza i jego śmierć (27-33)

 • 33

  • Manasses królem Judy (1-9)

  • Manasses okazuje skruchę (10-17)

  • Śmierć Manassesa (18-20)

  • Amon królem Judy (21-25)

 • 34

  • Jozjasz królem Judy (1, 2)

  • Reformy Jozjasza (3-13)

  • Znalezienie księgi Prawa (14-21)

  • Prorokini Chulda zapowiada nieszczęście (22-28)

  • Jozjasz czyta księgę ludowi (29-33)

 • 35

  • Jozjasz organizuje wielkie obchody Paschy (1-19)

  • Faraon Necho zabija Jozjasza (20-27)

 • 36

  • Jehoachaz królem Judy (1-3)

  • Jehojakim królem Judy (4-8)

  • Jehojachin królem Judy (9, 10)

  • Sedekiasz królem Judy (11-14)

  • Zburzenie Jerozolimy (15-21)

  • Dekret Cyrusa o odbudowie świątyni (22, 23)