Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Druga Księga Królów

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Eliasz zapowiada śmierć Achazjasza (1-18)

 • 2

  • Eliasz zabrany w wichrze (1-18)

   • Elizeusz bierze urzędową szatę Eliasza (13, 14)

  • Elizeusz uzdrawia wodę w Jerychu (19-22)

  • Niedźwiedzice zabijają chłopców z Betel (23-25)

 • 3

  • Jehoram królem Izraela (1-3)

  • Moab buntuje się przeciwko Izraelowi (4-25)

  • Klęska Moabitów (26, 27)

 • 4

  • Elizeusz pomnaża oliwę wdowy (1-7)

  • Gościnność Szunamitki (8-16)

  • Szunamitka nagrodzona synem; syn umiera (17-31)

  • Elizeusz wskrzesza chłopca (32-37)

  • Elizeusz sprawia, że potrawa nadaje się do jedzenia (38-41)

  • Elizeusz pomnaża chleb (42-44)

 • 5

  • Naaman wyleczony z trądu przez Elizeusza (1-19)

  • Chciwy Gechazi porażony trądem (20-27)

 • 6

  • Elizeusz sprawia, że głowica siekiery wypływa (1-7)

  • Elizeusz i Syryjczycy (8-23)

   • Bóg otwiera oczy pomocnikowi Elizeusza (16, 17)

   • Syryjczycy dotknięci ślepotą (18, 19)

  • Głód w obleganej Samarii (24-33)

 • 7

  • Elizeusz zapowiada koniec głodu (1, 2)

  • Żywność w opuszczonym obozie Syryjczyków (3-15)

  • Spełnienie proroctwa Elizeusza (16-20)

 • 8

  • Szunamitka odzyskuje swoją ziemię (1-6)

  • Elizeusz, Ben-Hadad i Chazael (7-15)

  • Jehoram królem Judy (16-24)

  • Achazjasz królem Judy (25-29)

 • 9

  • Jehu namaszczony na króla Izraela (1-13)

  • Jehu zabija Jehorama i Achazjasza (14-29)

  • Śmierć Jezebel; psy pożerają jej ciało (30-37)

 • 10

  • Jehu unicestwia dom Achaba (1-17)

   • Jehonadab dołącza do Jehu (15-17)

  • Jehu zabija czcicieli Baala (18-27)

  • Podsumowanie rządów Jehu (28-36)

 • 11

  • Atalia uzurpatorką (1-3)

  • Jehoasz w tajemnicy obwołany królem (4-12)

  • Śmierć Atalii (13-16)

  • Reformy Jehojady (17-21)

 • 12

  • Jehoasz królem Judy (1-3)

  • Jehoasz naprawia świątynię (4-16)

  • Najazd Syryjczyków (17, 18)

  • Jehoasz zamordowany (19-21)

 • 13

  • Jehoachaz królem Izraela (1-9)

  • Jehoasz królem Izraela (10-13)

  • Elizeusz wypróbowuje gorliwość Jehoasza (14-19)

  • Śmierć Elizeusza; zmartwychwstanie człowieka, który dotknął jego kości (20, 21)

  • Spełnia się ostatnie proroctwo Elizeusza (22-25)

 • 14

  • Amacjasz królem Judy (1-6)

  • Wojna z Edomem i z Izraelem (7-14)

  • Śmierć izraelskiego króla Jehoasza (15, 16)

  • Śmierć Amacjasza (17-22)

  • Jeroboam II królem Izraela (23-29)

 • 15

  • Azariasz królem Judy (1-7)

  • Ostatni królowie Izraela: Zachariasz (8-12), Szallum (13-16), Menachem (17-22), Pekachiasz (23-26), Pekach (27-31)

  • Jotam królem Judy (32-38)

 • 16

  • Achaz królem Judy (1-6)

  • Przekupienie Asyryjczyków (7-9)

  • Kopia pogańskiego ołtarza (10-18)

  • Śmierć Achaza (19, 20)

 • 17

  • Hoszea królem Izraela (1-4)

  • Upadek Izraela (5, 6)

  • Izraelici idą na wygnanie za odstępstwo (7-23)

  • Cudzoziemcy osiedlają się w miastach Samarii (24-26)

  • Zwyczaje religijne Samarytan (27-41)

 • 18

  • Ezechiasz królem Judy (1-8)

  • Przyczyny upadku Izraela (9-12)

  • Najazd Sancheryba na Judę (13-18)

  • Rabszak szydzi z Jehowy (19-37)

 • 19

  • Ezechiasz szuka pomocy Jehowy przez Izajasza (1-7)

  • Pogróżki Sancheryba przeciwko Jerozolimie (8-13)

  • Modlitwa Ezechiasza (14-19)

  • Izajasz przekazuje odpowiedź Boga (20-34)

  • Anioł zabija 185 000 Asyryjczyków (35-37)

 • 20

  • Choroba Ezechiasza i powrót do zdrowia (1-11)

  • Posłańcy z Babilonu (12-19)

  • Śmierć Ezechiasza (20, 21)

 • 21

  • Manasses królem Judy; jego niegodziwe postępowanie (1-18)

   • Jerozolima ma zostać zniszczona (12-15)

  • Amon królem Judy (19-26)

 • 22

  • Jozjasz królem Judy (1, 2)

  • Wskazówki dotyczące remontu świątyni (3-7)

  • Znalezienie księgi Prawa (8-13)

  • Prorokini Chulda zapowiada nieszczęście (14-20)

 • 23

  • Reformy Jozjasza (1-20)

  • Obchody Paschy (21-23)

  • Kolejne reformy Jozjasza (24-27)

  • Śmierć Jozjasza (28-30)

  • Jehoachaz królem Judy (31-33)

  • Jehojakim królem Judy (34-37)

 • 24

  • Bunt i śmierć Jehojakima (1-7)

  • Jehojachin królem Judy (8, 9)

  • Pierwsza deportacja do Babilonu (10-17)

  • Sedekiasz królem Judy; bunt (18-20)

 • 25

  • Nabuchodonozor oblega Jerozolimę (1-7)

  • Zniszczenie Jerozolimy i świątyni; druga deportacja (8-21)

  • Gedaliasz namiestnikiem (22-24)

  • Gedaliasz zamordowany; lud ucieka do Egiptu (25, 26)

  • Jehojachin zwolniony z więzienia w Babilonie (27-30)