2 Królów 16:1-20

  • Achaz królem Judy (1-6)

  • Przekupienie Asyryjczyków (7-9)

  • Kopia pogańskiego ołtarza (10-18)

  • Śmierć Achaza (19, 20)

16  Achaz+, syn Jotama, został królem Judy w 17 roku panowania Pekacha, syna Remaliasza.  Objął władzę, gdy miał 20 lat, i panował w Jerozolimie 16 lat. W przeciwieństwie do swojego przodka Dawida nie robił tego, co słuszne w oczach Jehowy, swojego Boga+.  Postępował tak jak królowie Izraela+ i nawet własnego syna spalił w ogniu*+, naśladując obrzydliwe zwyczaje narodów+, które Jehowa wypędził ze względu na Izraelitów.  Poza tym na wzniesieniach+, na wzgórzach i pod każdym bujnym drzewem składał ofiary, z których unosił się dym+.  Wtedy to Recin, król Syrii, i Pekach, syn Remaliasza, król Izraela, wyruszyli na wojnę przeciwko Achazowi+. Oblegli Jerozolimę, lecz nie byli w stanie jej zdobyć.  W tym czasie Recin, król Syrii, przywrócił Edomowi Elat+, po czym usunął stamtąd Żydów*. A w Elacie osiedlili się Edomici i mieszkają tam po dziś dzień.  Achaz wyprawił więc posłańców do Tiglat-Pilesera+, króla Asyrii, z wiadomością: „Jestem twoim sługą i twoim synem. Przybądź i wybaw mnie z rąk króla Syrii i króla Izraela, którzy mnie atakują”.  Achaz wziął srebro i złoto, które się znajdowało w domu Jehowy i w skarbcach domu* królewskiego, i posłał królowi Asyrii, żeby go przekupić+.  Król Asyrii spełnił jego prośbę — ruszył na Damaszek i go zdobył. Mieszkańców uprowadził na wygnanie do Kir+, a Recina uśmiercił+. 10  Potem król Achaz udał się do Damaszku na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem Asyrii. Kiedy zobaczył tam ołtarz, posłał kapłanowi Urijaszowi projekt tego ołtarza ukazujący, jak on wygląda i jak został zbudowany+. 11  Kapłan Urijasz+ wykonał ołtarz+ zgodnie ze wszystkimi wskazówkami, które przysłał z Damaszku król Achaz. Zakończył jego budowę, zanim król Achaz wrócił z Damaszku. 12  Gdy król po powrocie zobaczył ten ołtarz, podszedł do niego i złożył ofiary+. 13  Spalił* na nim ofiary całopalne i ofiary zbożowe*, wylał też ofiary płynne i pokropił ołtarz krwią ofiar współuczestnictwa*. 14  A miedziany ołtarz+, który znajdował się przed Jehową z przodu domu, między jego własnym ołtarzem a domem Jehowy, przesunął i ustawił po północnej stronie swojego ołtarza. 15  Król Achaz nakazał kapłanowi Urijaszowi+: „Na tym wielkim ołtarzu spalaj* poranną ofiarę całopalną+ i wieczorną ofiarę zbożową+, a także ofiarę całopalną króla i jego ofiarę zbożową, jak również ofiary całopalne całego ludu oraz jego ofiary zbożowe i płynne. Masz go też skrapiać krwią wszystkich ofiar całopalnych i krwią pozostałych ofiar. A jeśli chodzi o miedziany ołtarz, to jeszcze się zastanowię, co z nim zrobić”. 16  I kapłan Urijasz postąpił dokładnie tak, jak mu kazał król Achaz+. 17  Ponadto król Achaz pociął płytki boczne wózków+ i pousuwał z nich baseny+. Zdjął też zbiornik zwany morzem z miedzianych byków+, na których on się opierał, i umieścił go na kamiennej posadzce+. 18  A krytą konstrukcję wykorzystywaną w szabat, którą wzniesiono przy domu, i zewnętrzne wejście dla króla usunął z domu Jehowy. Zrobił tak ze strachu przed królem Asyrii. 19  Pozostałe fakty z życia Achaza — to, co uczynił — opisano w Księdze Dziejów Królów Judy+. 20  Potem Achaz spoczął ze swoimi praojcami i został pochowany przy swoich praojcach w Mieście Dawida, a władzę po nim objął jego syn Ezechiasz*+.

Przypisy

Dosł. „przeprowadził przez ogień”.
Lub „Judejczyków”.
Lub „pałacu”.
Dosł. „zamienił w dym”.
Dosł. „zamieniaj w dym”.
Imię to znaczy „Jehowa wzmacnia”.