2 Królów 12:1-21

  • Jehoasz królem Judy (1-3)

  • Jehoasz naprawia świątynię (4-16)

  • Najazd Syryjczyków (17, 18)

  • Jehoasz zamordowany (19-21)

12  Jehoasz+ został królem w siódmym roku panowania Jehu+. Panował w Jerozolimie 40 lat. Jego matką była Cybia z Beer-Szeby+.  Jehoasz robił to, co słuszne w oczach Jehowy, przez cały czas, kiedy kapłan Jehojada udzielał mu wskazówek.  Jednak święte wzniesienia+ nie zostały usunięte i dalej wznosił się na nich dym z ofiar, które ludzie tam składali.  Pewnego razu Jehoasz powiedział do kapłanów: „Zbierajcie wszystkie pieniądze, które przynosi się do domu Jehowy jako święte ofiary+ — pieniądze pochodzące z podatku, który każdy musi zapłacić+, pieniądze, które zgodnie z wyznaczoną kwotą płacą osoby* składające ślub, i wszystkie pieniądze przynoszone do domu Jehowy przez tych, których pobudza do tego serce+.  Kapłani będą osobiście zbierać je od ofiarodawców* i przeznaczać na remont domu — naprawią wszystkie uszkodzone miejsca”+.  Jednak do 23 roku panowania króla Jehoasza kapłani nie naprawili uszkodzeń domu+.  Król wezwał więc kapłana Jehojadę+ oraz innych kapłanów i powiedział: „Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń domu? Nie bierzcie już więcej pieniędzy od ofiarodawców, chyba że zostaną przeznaczone na naprawy”+.  Kapłani zgodzili się, że nie będą brać już więcej pieniędzy od ludzi i nie będą odpowiadać za remont domu.  Kapłan Jehojada wziął więc skrzynię+, wywiercił w jej wieku otwór i ustawił ją obok ołtarza, po prawej stronie wejścia do domu Jehowy. Kapłani służący jako odźwierni wrzucali do niej wszystkie pieniądze, które przynoszono do domu Jehowy+. 10  Gdy widzieli, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, sekretarz króla i arcykapłan wyciągali* i przeliczali pieniądze przyniesione do domu Jehowy+. 11  Po przeliczeniu dawali je ludziom, którzy nadzorowali prace w domu Jehowy. Oni natomiast wypłacali je pracującym przy domu Jehowy cieślom, budowniczym+, 12  murarzom i kamieniarzom. Za te pieniądze kupowali także belki i ciosane kamienie potrzebne do naprawy uszkodzeń domu Jehowy oraz pokrywali z nich wszystkie inne wydatki związane z remontem. 13  Pieniędzy przynoszonych do domu Jehowy nie przeznaczano jednak na wykonywanie srebrnych mis, szczypiec, czasz, trąb+ ani żadnych innych złotych czy srebrnych przedmiotów używanych w domu Jehowy+. 14  Dawano je wyłącznie tym, którzy wykonywali prace, a oni naprawiali za nie dom Jehowy. 15  Ponieważ ludzie, którzy otrzymywali pieniądze na opłacanie pracowników, byli godni zaufania, nie żądano od nich rozliczenia+. 16  Do domu Jehowy nie przynoszono pieniędzy z ofiar za przewinienie+ i z ofiar za grzech. Należały one do kapłanów+. 17  W tym czasie Chazael+, król Syrii, wyruszył przeciwko Gat+ i je zdobył. Następnie postanowił zaatakować* Jerozolimę+. 18  Wtedy Jehoasz, król Judy, wziął wszystkie święte ofiary, które ofiarowali* jego przodkowie — Jehoszafat, Jehoram i Achazjasz, królowie Judy — oraz swoje święte ofiary, a także całe złoto ze skarbców domu Jehowy i domu* królewskiego i posłał to wszystko do Chazaela, króla Syrii+. Wówczas Chazael odstąpił od Jerozolimy. 19  Pozostałe fakty z życia Jehoasza — wszystko, co uczynił — opisano w Księdze Dziejów Królów Judy. 20  Słudzy Jehoasza zawiązali spisek przeciwko niemu+ i zabili go w domu Nasypu*+ na drodze prowadzącej do Silli. 21  Słudzy, którzy go zabili, to Jozachar, syn Szimeat, i Jehozabad, syn Szomera+. Jehoasz został pochowany przy swoich praojcach w Mieście Dawida, a władzę po nim objął jego syn Amacjasz+.

Przypisy

Lub „dusze”.
Lub „znajomych”.
Lub „wkładali do worków”. Dosł. „zawiązywali”.
Dosł. „zwrócił swoje oblicze, żeby wyruszyć przeciwko”.
Dosł. „uświęcili”.
Lub „pałacu”.
Lub „w Bet-Millo”.