1 Tymoteusza 3:1-16

  • Wymagania stawiane nadzorcom (1-7)

  • Wymagania stawiane sługom pomocniczym (8-13)

  • Święta tajemnica oddania dla Boga (14-16)

3  Prawdziwe są słowa: Jeżeli mężczyzna ubiega się o to, żeby zostać nadzorcą+, to pragnie wspaniałej pracy.  Nadzorca powinien być bez zarzutu, mieć jedną żonę, zachowywać we wszystkim umiar, mieć trzeźwy umysł*+, być porządny, gościnny+, wykwalifikowany do nauczania+.  Nie może się upijać+, nie może być agresywny*, ma być rozsądny*+, nie może być kłótliwy+, nie może kochać pieniędzy+.  Powinien należycie przewodzić własnej rodzinie* i mieć podporządkowane, dobrze wychowane* dzieci+  (bo jeśli mężczyzna nie umie przewodzić własnej rodzinie*, to jak będzie się troszczył o zbór Boży?).  Nie może to być ktoś nowo ochrzczony*+, żeby czasem nie nadął się pychą i nie ściągnął na siebie wyroku wydanego na Diabła.  Ponadto ktoś taki powinien mieć bardzo dobrą opinię* u osób postronnych+, żeby nie narazić się na zniewagi* i nie wpaść w sidło Diabła.  Tak samo słudzy pomocniczy powinni być poważni, nie mogą być dwulicowi*, nie mogą nadużywać wina, nie mogą być żądni nieuczciwego zysku+,  mają trzymać się świętej tajemnicy wiary*, zachowując czyste sumienie+. 10  Niech tacy zostaną najpierw wypróbowani co do przydatności, a dopiero potem — jeśli są bez zarzutu+ — niech działają jako słudzy. 11  Tak samo kobiety powinny być poważne, nie rzucać oszczerstw+, zachowywać we wszystkim umiar, we wszystkim być wierne+. 12  Słudzy pomocniczy powinni mieć jedną żonę i zapewniać dzieciom i własnym rodzinom należyte przewodnictwo. 13  Bo mężczyźni, którzy bardzo dobrze usługują, zyskują sobie wspaniałą opinię i mogą z przekonaniem* mówić o swojej wierze w Chrystusa Jezusa. 14  Mam nadzieję, że wkrótce do ciebie przyjdę, ale piszę ci to 15  na wypadek, gdybym się opóźniał — żebyś wiedział, jak powinieneś postępować w Bożej rodzinie*+, w zborze żywego Boga, będącym filarem i podporą prawdy. 16  Nie ulega wątpliwości, że święta tajemnica oddania dla Boga jest wielka: „Ujawniony w ciele+, w duchu uznany za prawego+, ukazał się aniołom+, głoszono o nim wśród narodów+, uwierzono w niego na świecie+, zabrany został w chwale”.

Przypisy

Lub „mieć trzeźwy osąd; być rozważny”.
Lub „skłonny do bicia”.
Dosł. „ustępliwy”.
Lub „dobrze zarządzać własnym domem”.
Lub „pełne powagi; okazujące szacunek”.
Lub „zarządzać własnym domem”.
Lub „nowo nawrócony”.
Lub „nie okryć się hańbą”.
Lub „bardzo dobre świadectwo”.
Dosł. „dwoistego języka”.
Najwyraźniej chodzi o całokształt chrześcijańskich nauk.
Lub „wielką swobodą mowy”.
Lub „w domu Bożym”.