1 Piotra 2:1-25

  • Zapragnijcie słowa Bożego (1-3)

  • Żywe kamienie, z których powstaje duchowy dom (4-10)

  • Jak cudzoziemcy w tym świecie (11, 12)

  • Stosowne podporządkowanie (13-25)

    • Chrystus — nasz wzór (21)

2  Dlatego odrzućcie wszelkie zło+, podstęp, obłudę, zawiść i wszelkie obmawianie innych.  Jak nowo narodzone niemowlęta+ zapragnijcie nieskażonego* mleka zawartego w słowie Bożym, żebyście dzięki niemu rośli i zostali wybawieni+,  jeśli już doświadczyliście* tego, że Pan jest życzliwy.  Gdy przychodzicie do niego — do żywego kamienia, który ludzie odrzucili+, a który Bóg wybrał i ceni+ —  wtedy z was samych jako żywych kamieni powstaje duchowy dom+, żebyście się stali świętym kapłaństwem i składali duchowe ofiary+ godne przyjęcia przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa+.  Bo w Pismach czytamy: „Kładę na Syjonie wybrany kamień, drogocenny fundamentowy kamień narożny, i nikt, kto w niego wierzy, nigdy nie będzie rozczarowany*+.  A zatem dla was — ponieważ wierzycie — jest on cenny. Ale jeśli chodzi o tych, którzy nie wierzą, to „kamień odrzucony przez budowniczych+ stał się wieńczącym kamieniem narożnym*+  i „kamieniem, o który ludzie się potykają, skałą, przez którą upadają”*+. Tacy się potykają, bo są nieposłuszni słowu. Właśnie taki ich czeka los.  Natomiast wy jesteście „wybranym rodem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem+, ludem stanowiącym szczególną własność+ — żebyście rozgłosili wspaniałe przymioty*+ Tego, który was powołał z ciemności do swojego zachwycającego światła+. 10  Bo kiedyś nie byliście ludem, ale teraz jesteście ludem Bożym+. Kiedyś nie okazywano wam miłosierdzia, ale teraz go dostąpiliście+. 11  Kochani, usilnie zachęcam was jako cudzoziemców i tymczasowych osiedleńców+, żebyście nie ulegali pragnieniom ciała+, które toczą wojnę przeciwko wam*+. 12  Dalej szlachetnie postępujcie wśród ludzi ze świata+, żeby ci — gdy was oskarżają o popełnianie zła — mogli na własne oczy widzieć wasze szlachetne uczynki+ i w rezultacie wychwalać Boga w czasie, gdy będzie dokonywał przeglądu. 13  Ze względu na Pana podporządkujcie się każdemu, kto sprawuje władzę+: czy to królowi+, który przewyższa innych, 14  czy to namiestnikom, których on ustanowił, żeby karali przestępców, a udzielali pochwały postępującym dobrze+. 15  Bo Bóg chce*, żebyście swoim właściwym postępowaniem zamknęli usta* ludziom, którzy z powodu swojej niewiedzy mówią o was nierozsądnie+. 16  Będąc ludźmi wolnymi+, korzystajcie ze swojej wolności jak Boży niewolnicy+, a nie usprawiedliwiajcie* nią popełniania zła+. 17  Szanujcie najróżniejszych ludzi+, kochajcie wszystkich braci*+, bójcie się Boga+, szanujcie króla+. 18  Niech słudzy będą z należną bojaźnią podporządkowani swoim panom+, nie tylko tym dobrym i rozsądnym, ale i tym, których trudno zadowolić. 19  Bo jeśli ktoś znosi trudności* i niesłusznie cierpi, gdyż stara się zachować czyste sumienie przed Bogiem+, jest to miłe w Jego oczach. 20  Ale jeśli znosicie uderzenia wymierzane wam za to, że grzeszycie, to jaką ma to wartość?+ Jeśli natomiast znosicie cierpienia, ponieważ postępujecie dobrze, to Bogu się to podoba+. 21  Właśnie do tego zostaliście powołani, bo sam Chrystus cierpiał za was+, pozostawiając wam wzór, żebyście dokładnie podążali jego śladami+. 22  On nie popełnił grzechu+ ani nie powiedział nic zwodniczego+. 23  Gdy był znieważany+, nie odwzajemniał się zniewagami+. Gdy cierpiał+, nie groził, ale powierzał siebie Temu, który sądzi+ w sposób prawy. 24  On sam we własnym ciele zaniósł nasze grzechy+ na pal*+, żebyśmy umarli dla grzechów* i żyli dla prawości. I „dzięki jego ranom zostaliście uzdrowieni”+. 25  Bo byliście jak błądzące owce+, ale teraz wróciliście do pasterza+, który strzeże* waszych dusz*.

Przypisy

Lub „czystego”.
Lub „zakosztowaliście”.
Dosł. „nie zostanie zawstydzony”.
Dosł. „głowicą węgła”.
Lub „kamieniem potknięcia, skałą obrazy”.
Dosł. „cnoty”, czyli chwalebne cechy i czyny.
Lub „duszy”.
Dosł. „nałożyli kaganiec”.
Lub „wolą Boga jest”.
Lub „nie przykrywajcie”.
Dosł. „społeczność braterską”.
Lub „smutek; ból”.
Lub „drzewo”.
Lub „skończyli z grzechami”.
Lub „do pasterza i nadzorcy”.
Lub „życia”.