1 Koryntian 7:1-40

  • Rady dla osób w stanie wolnym i dla będących w związkach małżeńskich (1-16)

  • Każdy powinien pozostawać w takim stanie, w jakim był powołany (17-24)

  • Osoby w stanie wolnym i wdowy (25-40)

    • Przewaga stanu wolnego (32-35)

    • Małżeństwo tylko z tym, kto wierzy w Pana (39)

7  Jeśli chodzi o sprawy, o których napisaliście, dobrze jest, gdy mężczyzna nie dotyka* kobiety.  Jednak ze względu na szerzenie się niemoralności* niech każdy mężczyzna ma własną żonę+, a każda kobieta własnego męża+.  Mąż niech oddaje żonie, co jej się należy, tak samo żona mężowi+.  Żona nie ma władzy nad swoim ciałem, tylko jej mąż. Podobnie mąż nie ma władzy nad swoim ciałem, tylko jego żona.  Nie pozbawiajcie się tego wzajemnie, chyba że za obopólną zgodą, na jakiś czas, żeby poświęcić się modlitwie. A potem znów podejmijcie współżycie, żeby nie kusił was Szatan, wykorzystując wasz brak panowania nad sobą.  Jednak to, co powiedziałem, potraktujcie jako przyzwolenie, a nie nakaz.  Chciałbym, żeby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Ale każdy ma od Boga własny dar+ — jeden taki, a drugi inny.  Ci, którzy nie zawarli małżeństwa, oraz wdowy zrobią lepiej, jeśli pozostaną w takim stanie jak ja+.  Ale jeśli nie panują nad sobą, niech zawrą małżeństwo, bo lepiej jest kogoś poślubić, niż płonąć namiętnością+. 10  Osobom żyjącym w związku małżeńskim daję polecenia nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża+. 11  Gdyby jednak odeszła, niech pozostanie niezamężna albo niech się pogodzi z mężem. Z kolei mąż niech nie opuszcza żony+. 12  Do innych zwracam się ja, nie Pan+: Jeżeli jakiś brat ma żonę, która nie wierzy w Pana, a ona zgadza się z nim być, niech jej nie opuszcza. 13  Także jeśli jakaś kobieta ma męża, który nie wierzy w Pana, a on zgadza się z nią być, niech go nie opuszcza. 14  Bo mąż, który nie wierzy w Pana, jest uświęcony ze względu na żonę, a żona, która nie wierzy w Pana, jest uświęcona ze względu na wierzącego męża*. W przeciwnym razie wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. 15  Ale jeśli współmałżonek niewierzący w Pana postanowi odejść, niech odejdzie. W takich okolicznościach brat lub siostra nie mają obowiązku go zatrzymywać. Bóg przecież powołał was do życia w pokoju+. 16  Bo skąd wiesz, żono, czy nie wybawisz męża?+ Albo skąd wiesz, mężu, czy nie wybawisz żony? 17  Jednak niech każdy żyje stosownie do tego, w jakim stanie Jehowa* go powołał+. Takie zalecenia daję we wszystkich zborach. 18  Ktoś został powołany jako obrzezany?+ Niech się nie wypiera swego obrzezania. Ktoś został powołany jako nieobrzezany? Niech nie poddaje się obrzezaniu+. 19  Obrzezanie nic nie znaczy i nieobrzezanie nic nie znaczy+. Liczy się przestrzeganie przykazań Bożych+. 20  Niech każdy pozostaje w takim stanie, w jakim był powołany+. 21  Zostałeś powołany jako niewolnik? Nie martw się tym+. Ale jeśli możesz odzyskać wolność, to skorzystaj z tej sposobności. 22  Bo każdy uczeń Pana powołany jako niewolnik został wyzwolony i należy do Pana+. Podobnie każdy powołany jako wolny jest niewolnikiem Chrystusa. 23  Zostaliście kupieni za określoną cenę+. Przestańcie się stawać niewolnikami ludzi. 24  Bracia, niech każdy pozostaje przed Bogiem w takim stanie, w jakim był powołany. 25  A jeśli chodzi o osoby, które nigdy nie żyły w związku małżeńskim*, nie otrzymałem od Pana żadnego nakazu, ale podaję swoją opinię+ jako ten, któremu Pan okazał miłosierdzie i który dzięki temu zasługuje na zaufanie. 26  Ze względu na obecną trudną sytuację uważam, że lepiej będzie, gdy człowiek pozostanie w takim stanie, w jakim jest. 27  Jesteś związany z żoną? Przestań szukać uwolnienia+. Nie jesteś już związany z żoną? Przestań szukać żony. 28  Ale nawet gdybyś zawarł małżeństwo, nie popełnisz grzechu. Podobnie jeśli kogoś poślubi osoba, która jeszcze nie żyła w związku małżeńskim*, nie popełni grzechu. Jednak tacy zaznają w życiu więcej trosk*. A ja próbuję wam tego oszczędzić. 29  Ponadto mówię wam, bracia: pozostało niewiele czasu+. Odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją tak, jakby ich nie mieli. 30  Ci, którzy płaczą, niech będą jak ci, co nie płaczą, ci, którzy się cieszą — jak ci, co się nie cieszą, ci, którzy kupują — jak ci, co nic nie mają, 31  a ci, którzy korzystają z tego, co oferuje świat — jak ci, co nie korzystają z niego w pełni. Bo scena tego świata się zmienia. 32  Naprawdę chcę, żebyście byli wolni od zbytniego zatroskania. Mężczyzna nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu. 33  A żonaty troszczy się o sprawy świata+, o to, jak podobać się żonie. 34  I jest w rozterce. Podobnie kobieta niezamężna oraz dziewica troszczy się o sprawy Pana+, o to, żeby jej ciało i umysł* były święte. A mężatka troszczy się o sprawy świata, o to, jak podobać się mężowi. 35  Mówię to dla waszej osobistej korzyści — nie żeby nakładać na was ograniczenia*, lecz żeby was pobudzić do tego, co właściwe, żebyście zawsze z oddaniem służyli Panu bez rozpraszania uwagi. 36  Jeżeli jednak ktoś uważa, że postępuje niewłaściwie, pozostając w stanie wolnym*, a pierwsza młodość* już przeminęła, to niech czyni, co chce. Ktoś taki nie grzeszy. Niech zawrze związek małżeński+. 37  Ale jeśli ktoś jest utwierdzony w sercu i nie odczuwa koniecznej potrzeby, żeby kogoś poślubić, jeśli panuje nad swoją wolą i podjął w sercu decyzję, że pozostanie w stanie wolnym*, ktoś taki czyni dobrze+. 38  Tak więc ten, kto zawiera małżeństwo*, czyni dobrze, ale kto nie zawiera małżeństwa, czyni lepiej+. 39  Żona jest związana z mężem, dopóki on żyje+. Ale jeśli mąż zaśnie snem śmierci, wolno jej poślubić, kogo zechce, pod warunkiem że wierzy on w Pana*+. 40  Jednak w mojej opinii będzie szczęśliwsza, jeśli pozostanie w takim stanie, w jakim jest. A uważam, że ja też mam ducha Bożego.

Przypisy

Chodzi o kontakty seksualne.
Dosł. „przez rozpusty”. Liczba mnoga gr. porneía. Zob. Słowniczek pojęć.
Dosł. „brata”.
Dosł. „dziewice”. Gr. słowo odnosi się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn w stanie wolnym.
Zob. przypis do wersetu 25.
Lub „będą mieć udrękę w ciele”.
Dosł. „duch”.
Dosł. „zarzucić na was pętlę”.
Lub „zachowuje się niewłaściwie względem swej dziewiczości”.
Lub „kwiat młodości”.
Lub „zachowa swą dziewiczość”.
Lub „oddaje swą dziewiczość w stan małżeński”.
Lub „tylko w Panu”.