1 Koryntian 10:1-33

  • Ostrzegawcze przykłady z historii Izraela (1-13)

  • Ostrzeżenie przed bałwochwalstwem (14-22)

    • Stół Jehowy, stół demonów (21)

  • Wolność i wzgląd na innych (23-33)

    • „Wszystko róbcie na chwałę Bożą” (31)

10  Chcę, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi przodkowie wszyscy znajdowali się pod osłoną obłoku+, wszyscy przeszli przez morze+,  za sprawą obłoku i morza wszyscy, zjednoczeni z Mojżeszem, zostali ochrzczeni*,  wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm+  i wszyscy pili ten sam duchowy napój+. Bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, która wyobrażała Chrystusa*+.  A jednak większość z nich nie podobała się Bogu i straciła życie na pustkowiu+.  Wszystko to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pragnęli tego, co złe, tak jak oni pragnęli+.  Nie stawajcie się bałwochwalcami jak niektórzy z nich. Tak jak napisano: „Zasiedli do jedzenia i picia. Potem wstali, żeby się bawić”+.  Ani nie dopuszczajmy się niemoralności*, jak niektórzy z nich dopuścili się niemoralności* i jednego dnia zginęło ich 23 000+.  Ani nie wystawiajmy Jehowy* na próbę+, jak niektórzy z nich wystawili Go na próbę i poginęli od węży+. 10  Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali+ i zginęli z ręki niszczyciela+. 11  Wszystko to spotkało ich dla przykładu i zostało zapisane jako przestroga dla nas+, którzy żyjemy pod koniec czasów*. 12  Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, żeby nie upaść+. 13  Nie spotkała was pokusa* większa od tego, co spotyka wszystkich ludzi+. Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad to, co możecie znieść+. W czasie pokusy wskaże wam wyjście, żebyście mogli ją przetrwać+. 14  Dlatego, moi kochani, uciekajcie od bałwochwalstwa+. 15  Zwracam się do was jak do ludzi mających rozeznanie. Sami oceńcie, co mówię. 16  Czy kielich błogosławieństwa, za który dziękujemy*, nie oznacza współudziału we krwi Chrystusa?+ Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza współudziału w ciele Chrystusa?+ 17  Skoro chleb jest jeden, więc my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem+, bo wszyscy jemy ten jeden chleb. 18  Przyjrzyjcie się cielesnemu Izraelowi: Czy ci, którzy jedzą ofiary, nie dzielą się nimi z ołtarzem?+ 19  Ale co chcę przez to powiedzieć? Że ofiara składana bożkowi ma jakąś wartość albo że sam bożek ma jakąś wartość? 20  Nie. Mówię raczej, że to, co inne narody składają w ofierze, składają w ofierze demonom, a nie Bogu+. A nie chcę, żebyście mieli coś wspólnego z demonami+. 21  Nie możecie pić z kielicha Jehowy* i kielicha demonów. Nie możecie jeść ze „stołu Jehowy*+ i stołu demonów. 22  Czy mamy ‛pobudzać Jehowę* do zazdrości’?+ Czy jesteśmy silniejsi niż On? 23  Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi pożytek. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje+. 24  Niech nikt nie szuka własnej korzyści, ale korzyści innych+. 25  Wszystko, co sprzedają na targu mięsnym*, jedzcie, o nic nie wypytując ze względu na swoje sumienie. 26  Bo „do Jehowy* należy ziemia i wszystko, co na niej”+. 27  Jeżeli zaprosi was ktoś, kto nie wierzy w Pana, a wy zechcecie do niego pójść, jedzcie wszystko, co przed wami postawi, i ze względu na swoje sumienie o nic nie pytajcie. 28  Ale gdyby ktoś wam powiedział: „To mięso było złożone w ofierze”, nie jedzcie — ze względu na osobę, która to powiedziała, i ze względu na sumienie+. 29  Nie mam na myśli waszego własnego sumienia, tylko cudze. Bo nie chcę korzystać z wolności w taki sposób, żeby cudze sumienie mnie potępiało+. 30  Jeżeli coś jem i dziękuję za to Bogu, to czemu z powodu tego, za co dziękuję, mam być znieważany?+ 31  Dlatego czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie na chwałę Bożą+. 32  Uważajcie, żeby nie dawać powodów do potknięcia ani Żydom, ani Grekom*, ani zborowi Bożemu+ — 33  tak jak ja staram się podobać wszystkim we wszystkim, nie szukając własnej korzyści+, lecz korzyści wielu, żeby mogli być wybawieni+.

Przypisy

Lub „wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżeszu”.
Lub „którą był Chrystus”.
Dosł. „nie dopuszczajmy się rozpusty”. W tekście gr. użyto tu słowa spokrewnionego ze słowem porneía. Zob. Słowniczek pojęć.
Dosł. „dopuścili się rozpusty”. W tekście gr. użyto tu słowa spokrewnionego ze słowem porneía. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „systemów rzeczy; epok”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „System rzeczy”.
Lub „próba”.
Lub „nad którym wypowiadamy błogosławieństwo”.
Lub „w jatkach”.