Łukasza 3:1-38

  • Kiedy Jan rozpoczyna działalność (1, 2)

  • Jan nawołuje do chrztu (3-20)

  • Chrzest Jezusa (21, 22)

  • Rodowód Jezusa Chrystusa (23-38)

3  W 15 roku panowania Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod*+ — władcą okręgu* Galilei, jego brat Filip — władcą okręgu Iturei i Trachonu, a Lizaniasz — władcą okręgu Abileny,  za dni naczelnego kapłana Annasza i za dni Kajfasza+ zdarzyło się, że do Jana+, syna Zachariasza, dotarło na pustkowiu+ słowo od Boga.  Przeszedł więc całą krainę nad Jordanem i nawoływał do chrztu na znak skruchy prowadzącej do przebaczenia grzechów+,  jak jest napisane w księdze proroka Izajasza: „Oto głos tego, który woła na pustkowiu: ‚Przygotujcie drogę Jehowie*! Prostujcie dla Niego szlaki+.  Każda dolina musi być wypełniona, a każda góra i wzgórze — zniwelowane. Drogi kręte muszą się stać proste, a drogi wyboiste — gładkie.  I wszyscy* zobaczą wybawienie zapewnione przez Boga*’”+.  Gdy więc do Jana tłumnie przychodzili ludzie, żeby ich chrzcił*, on im mówił: „Pomiocie żmijowy, kto was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem?+  Wydawajcie owoce świadczące o skrusze. I nie mówcie sobie: ‚Naszym ojcem jest Abraham’. Bo zapewniam was, że Bóg potrafi wzbudzić Abrahamowi dzieci z tych kamieni.  Siekiera już jest przyłożona do korzeni drzew, dlatego każde drzewo, które nie wydaje wybornych owoców, zostanie ścięte i wrzucone w ogień”+. 10  A tłumy go pytały: „Co więc mamy robić?”. 11  Na to on im odpowiadał: „Kto ma dwie szaty*, niech się podzieli z tym, kto nie ma żadnej. Kto ma coś do jedzenia, niech zrobi podobnie”+. 12  Przyszli nawet poborcy podatkowi, żeby dać się ochrzcić+, i go zapytali: „Nauczycielu, co mamy robić?”. 13  Odrzekł im: „Nie żądajcie* więcej, niż wynosi stawka podatkowa”+. 14  Również pełniący służbę wojskową go pytali: „Co mamy robić?”. Odpowiadał im: „Od nikogo nic nie wymuszajcie nękaniem czy fałszywymi oskarżeniami+, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie*”. 15  Gdy lud trwał w oczekiwaniu na Chrystusa i wszyscy się zastanawiali, czy czasem nie jest nim Jan+, 16  on im odpowiedział: „Ja chrzczę was wodą, ale idzie ktoś silniejszy niż ja. Nie jestem godny rozwiązać mu rzemyków u sandałów+. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem+. 17  Ma w ręce szuflę do odwiewania, żeby całkowicie oczyścić swoje klepisko i zebrać pszenicę do swojego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nie do ugaszenia”. 18  Jan udzielił też wielu innych zachęt i dalej głosił ludziom dobrą nowinę. 19  Ale Herod, władca okręgu, upominany przez niego z powodu Herodiady, żony swojego brata, i z powodu wszystkich niegodziwych czynów, których się dopuścił, 20  zrobił jeszcze jedną niegodziwą rzecz: zamknął Jana w więzieniu+. 21  Gdy wszyscy byli chrzczeni, został też ochrzczony Jezus+. Kiedy się modlił, otworzyło się niebo+ 22  i pod postacią gołębia zstąpił na niego duch święty, a z nieba rozległ się głos: „Ty jesteś moim ukochanym Synem. Darzę cię uznaniem”+. 23  Kiedy Jezus+ rozpoczął swoją działalność, miał jakieś 30 lat+. Był, jak uważano,synem Józefa+,syna Helego, 24  syna Mattata,syna Lewiego,syna Melchiego,syna Jannaja,syna Józefa, 25  syna Mattatiasza,syna Amosa,syna Nahuma,syna Eslego,syna Naggaja, 26  syna Maata,syna Mattatiasza,syna Semeina,syna Josecha,syna Jody, 27  syna Joanana,syna Rezy,syna Zerubbabela+,syna Szealtiela+,syna Neriego, 28  syna Melchiego,syna Addiego,syna Kosama,syna Elmadama,syna Era, 29  syna Jezusa,syna Eliezera,syna Jorima,syna Mattata,syna Lewiego, 30  syna Symeona,syna Judasa,syna Józefa,syna Jonama,syna Eliakima, 31  syna Melei,syna Menny,syna Mattaty,syna Natana+,syna Dawida+, 32  syna Jessego+,syna Obeda+,syna Boaza+,syna Salmona+,syna Nachszona+, 33  syna Amminadaba,syna Arniego,syna Checrona,syna Pereca+,syna Judy+, 34  syna Jakuba+,syna Izaaka+,syna Abrahama+,syna Teracha+,syna Nachora+, 35  syna Seruga+,syna Reu+,syna Pelega+,syna Ebera+,syna Szelacha+, 36  syna Kainana,syna Arpachszada+,syna Sema+,syna Noego+,syna Lamecha+, 37  syna Metuszelacha*+,syna Henocha,syna Jareda+,syna Mahalaleela+,syna Kainana+, 38  syna Enosza+,syna Seta+,syna Adama+,syna Bożego.

Przypisy

Chodzi o Heroda Antypasa. Zob. Słowniczek pojęć.
Dosł. „tetrarchą”.
Dosł. „wszelkie ciało”.
Lub „Boże narzędzie wybawienia”.
Lub „zanurzał”.
Lub „dodatkową szatę”.
Lub „nie pobierajcie”.
Lub „zapewnianym wam zaopatrzeniu”.
Lub „Matuzalema”.