Przejdź do zawartości

  • Honiara, Wyspy Salomona — dzielenie się orędziem biblijnym w języku neosalomońskim

Wyspy Salomona w liczbach

  • 626,227 — liczba mieszkańców
  • 2077 — liczba osób uczestniczących w działalności ewangelizacyjnej
  • 52 — liczba zborów
  • 302 — liczba mieszkańców na jednego Świadka Jehowy