Czy studium Biblii z pomocą Świadków Jehowy zobowiązuje mnie, żebym się do nich przyłączył?

Czy studium Biblii z pomocą Świadków Jehowy zobowiązuje mnie, żebym się do nich przyłączył?

 Nie, nie jesteś do niczego zobowiązany. Miliony osób korzystających z kursu biblijnego nie zostają Świadkami Jehowy a. Ma on na celu pokazanie, czego uczy Biblia. Ale to od ciebie zależy, jak tę wiedzę wykorzystasz. Rozumiemy, że wiara jest sprawą osobistą (Jozuego 24:15).

Czy podczas kursu mogę korzystać z własnej Biblii?

 Tak. My korzystamy z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata i jeżeli masz takie życzenie, możemy ci je bezpłatnie udostępnić. Jednak nie ma żadnych przeszkód, żebyś korzystał z własnej Biblii. Niemal każdy przekład pozwala poznać orędzie biblijne dotyczące nadziei i wybawienia.

Dlaczego studiujecie z ludźmi, którzy nie przyłączają się do waszej religii?

  •    Kierujemy się przede wszystkim miłością do Jehowy Boga, który chce, by chrześcijanie przekazywali innym zdobytą wiedzę (Mateusza 22:37, 38; 28:19, 20). Uważamy, że nie ma większego zaszczytu niż bycie „Bożymi współpracownikami” i pomaganie ludziom w poznaniu nauk biblijnych (1 Koryntian 3:6-9).

  •    Kierujemy się również miłością do bliźnich (Mateusza 22:39). Dzielenie się z drugimi wspaniałymi naukami, które poznaliśmy, daje nam radość (Dzieje 20:35).

a W roku 2023 liczba kursów biblijnych prowadzonych każdego miesiąca wynosiła 7,281,212. Wiele z nich prowadzono z kilkoma osobami jednocześnie. Ale tego samego roku zostało ochrzczonych jedynie 269,517 Świadków Jehowy.