Jak jest finansowana działalność Świadków Jehowy?

Jak jest finansowana działalność Świadków Jehowy?

 Nasza działalność ewangelizacyjna jest finansowana głównie z dobrowolnych datków składanych przez Świadków Jehowy a. W miejscach naszych zebrań znajdują się skrzynki na datki. O innych formach składania darowizn informuje serwis jw.org (patrz: Darowizny). Wskazano tam na różne możliwości przekazywania darowizn na naszą ogólnoświatową działalność albo na potrzeby miejscowego zboru.

 Świadkowie Jehowy nie są zobowiązani do płacenia dziesięcin, składania na cele religijne datków o określonej wysokości ani przeznaczania na nie określonej części dochodu (2 Koryntian 9:7). Na naszych spotkaniach nigdy nie zbiera się na tacę, a wstęp na nie jest bezpłatny. Świadkowie Jehowy nie pobierają opłat za udzielenie chrztu lub ślubu, za przeprowadzenie pogrzebu czy jakiekolwiek inne posługi religijne. Nie organizujemy zbiórek pieniędzy, loterii, kiermaszów dobroczynnych ani innych wydarzeń, żeby zachęcić kogoś do złożenia datku. Informacji o ofiarodawcach nigdy nikomu się nie udostępnia ani nie podaje do publicznej wiadomości (Mateusza 6:2-4). Nasz serwis internetowy oraz publikacje nie zawierają płatnych albo sponsorowanych reklam.

 Wszystkie zbory Świadków Jehowy co miesiąc przedstawiają sprawozdanie finansowe na zebraniach, na które może przyjść każdy. Regularnie przeprowadza się kontrolę kont zborowych, żeby mieć pewność, że ofiarowane środki są właściwie zarządzane (2 Koryntian 8:20, 21).

Sposoby przekazywania datków

 •   Skrzynki na datki: Gotówkę można wrzucić do skrzynek znajdujących się w Salach Królestwa, Salach Zgromadzeń czy w innych miejscach, w których odbywają się nasze spotkania.

 •   Darowizny online: W wielu krajach na stronie „Przekaż darowiznę na rzecz Świadków Jehowy” można przekazać darowiznę za pomocą karty kredytowej, karty debetowej, przelewu bankowego lub innej elektronicznej metody płatności b. Niektórzy Świadkowie postanawiają ‛odkładać coś’ każdego miesiąca i przekazują darowizny na zasadzie zlecenia stałego (1 Koryntian 16:2).

 •   Dawanie odroczone w czasie: Niektóre formy dawania wymagają planowania z wyprzedzeniem i/lub uzyskania porady prawnej. Czasem można wtedy skorzystać z ulg podatkowych obowiązujących w danym kraju. Wiele osób odniosło korzyść z uzyskania dodatkowych informacji na temat darowizn, które można składać za życia lub które uprawomocniają się po czyjejś śmierci. Prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Oddziału Świadków Jehowy, gdybyś chciał złożyć darowiznę, która ma związek z:

  •   rachunkiem bankowym

  •   ubezpieczeniem i programem emerytalnym

  •   nieruchomościami

  •   akcjami i obligacjami

  •   testamentami i powiernictwami.

 Żeby dowiedzieć się więcej o metodach składania darowizn dostępnych w twojej okolicy, odwiedź stronę „Przekaż darowiznę na rzecz Świadków Jehowy”.

a Niektóre osoby niebędące Świadkami Jehowy także z przyjemnością wspierają datkami naszą działalność.

b Żeby dowiedzieć się więcej, zobacz film Jak składać datki drogą elektroniczną.