Absolwenci Gilead mają za zadanie ugruntowywać ogólnoświatową działalność. Posłuchaj, jak niektórzy z nich wyjaśniają, co pobudziło ich do prowadzenia ofiarnego życia.