Tom pragnął wierzyć w Boga, ale rozczarował się do religii. Zobacz, jak dzięki studium Biblii zyskał nadzieję.