Zobacz, jak niesłyszący rodzice odnoszą pożytek z Biblii w amerykańskim języku migowym.