به مطلب بروید

شاهدان یهوه

انتخاب لسان دری

آهنگها برای تسبیح و تمجید خداوند:‏

ضبطهای صوتی از آهنگها بر اساس کتاب مقدّس برای جلال یهوه خدا را دانلود کنید که شامل آهنگهای مقبول با اجرای پیانو،‏ ارکستر و با گروپ آوازخوانی میباشد.‏

 

معذرت میخواهیم، فعلاً این مطالب به زبان انتخاب‌شده موجود نیست.

در صفحات زیر میتوانید مطالب به لسان انتخاب‌شده را پیدا کنید:‏