به مطلب بروید

شاهدان یهوه

انتخاب لسان دری

در این صفحه،‏ موضوعات نو در وب‌سایت jw.org را پیدا کرده میتوانید.‏ برای پیدا کردن مجلات،‏ کتابها و نشریات جدید دیگر به صفحهٔ نشریات مراجعه کن.‏

 

2018-01-29

خبر خوش از طرف خداوند

پادشاهی خدا چیست؟‏

وقتی که عیسی روی زمین بود،‏ در مورد پادشاهیِ خدا زیادتر از هر چیز دیگر گپ میزد.‏ بعد از او پیروانش بخاطر آمدنِ پادشاهیِ خدا همیشه دعا می‌کنند.‏

2018-01-29

خبر خوش از طرف خداوند

خداوند با چه مقصدی زمین را آفرید؟‏

کرهٔ زمین در تمام جهان هستی بی‌همتاست.‏ خداوند با معین کردن بهترین فاصله از آفتاب،‏ باعث شد که زمین نه بسیار گرم و نه بسیار یخ شود.‏ سرعت چرخش زمین به دور خود،‏ بسیار مناسب تعیین شده است.‏ چرا خداوند در آفرینش زمین این همه محبت،‏ دقت و ظرافت به خرج داد؟‏

2018-01-29

خبر خوش از طرف خداوند

چرا جان عیسی باید قربانی می‌شد؟‏

بر اساس کتاب مقدس مرگ عیسی اهمیتی خاص دارد.‏ لیکن چه اهمیتی؟‏

2018-01-29

خبر خوش از طرف خداوند

نویسندهٔ اصلی کتاب مقدس کیست؟‏

اگر متنِ کتابِ مقدس را،‏ انسانها نوشته‌اند،‏ پس چرا آن،‏ کلام خدا خوانده می‌شود؟‏ و افکار چه کسی در کتاب مقدس گنجانده شده؟‏

2018-01-29

خبر خوش از طرف خداوند

آیا کتاب مقدس کلام خداست؟‏

اگر کتاب مقدس کلام خداست،‏ باید بی‌نظیر باشد.‏

2018-01-29

خبر خوش از طرف خداوند

آیا خدا نام شخصی دارد؟‏

خدا عنوان‌های زیادِ دارد:‏ قادر مطلق،‏ خالق و خداوند.‏ اما نام شخصی خدا زیاتر از ۷۰۰۰ بار در کتاب مقدس آمده است.‏