Luslahng audepe kan

“Ihs me Men Iang Siohwa?”

En emen eh men loalopwoat ong Siohwa de nda me e kin loalopwoat ong ih kin weksang en emen eh uhdahn kolokol eh loalopwoat ong Siohwa. Met sansalda nan ire kan en Paipel me kileldi nan Eksodus irelaud 20, 24, 32 oh 34.

Poahsoankihda Eksodus 20:​1-7; 24:​3-18; 32:​1-35; 34:​1-14.