Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 94

Kalahnganki Mahsen en Koht

Select an Audio Recording
Kalahnganki Mahsen en Koht

(Pilipai 2:16)

 1. 1. Maing Siohwa, se kin men kasalehda

  Ia ’wen at kalahnganki omwi mahsen!

  Paipel unsek kohsang Rehmw’;

  Mehn kasaledekpat.

  Eh marain kin kihda loalokong mehlel.

 2. 2. Omw’ Mahsen manaman kin lel wasa rir.

  E kin sair at madamadau oh ineng.

  Omw’ kosonned kin unsek,

  Omw’ kadeik kin mehlel.

  Omw’ mahsen kaweid kiht ni soahng kan koaros.

 3. 3. Omw’ Mahsen, Siohwa, kin kamwakid kiht.

  En noumw soukohp kan pepehm duwehte aht.

  Komw’ kakehle at pwoson

  Sang dahme se kin rong.

  Kalahngan, Siohwa, pwehki omw’ Mahsen!

(Pil kilang Mel. 19:9; 119:16, 162; 2 Tim. 3:16; Seims 5:17; 2 Pit. 1:21.)