Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 91

At Doadoahk ni Limpoak

Select an Audio Recording
At Doadoahk ni Limpoak

(Melkahka 127:1)

 1. 1. Siohwa, ih rahno met;

  Sang loalat se men kapakap.

  Se men kasalehda kalahngan

  Pwehki omw’ kapai!

  Ni at doadoahk ni limpoak,

  Se kilang kapai kan sang Rehmw’.

  Met kin sansaldahsang ihmw kapw wet

  Me se wiahda.

  (CHORUS)

  Siohwa Koht, e wia pwais ehu

  En kauwada tehnpasomwi.

  Sen papah komwi ahnsou koaros erein at mour

  Oh wahdo kaping ong komwi.

 2. 2. Se kilang koaros peren,

  Se kerenpene ni mehlel!

  Se pahn tamataman mepwukat

  Sang met kohkohla!

  Se kilang omw’ manaman,

  Ni at doadoahk ni minimin.

  Oh se kin kahrehiong mwaromwi

  En ndandila!

  (CHORUS)

  Siohwa Koht, e wia pwais ehu

  En kauwada tehnpasomwi.

  Sen papah komwi ahnsou koaros erein at mour

  Oh wahdo kaping ong komwi.

(Pil kilang Mel. 116:1; 147:1; Rom 15:6.)