Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 9

Siohwa Iei Atail Nanmwarki!

Select an Audio Recording
Siohwa Iei Atail Nanmwarki!

(Melkahka 97:1)

 1. 1. Peren, kihong Siohwa kaping,

  Pwe nanleng kin lohki sapwellime pwung.

  Koulkihong atail Koht koulen peren, kaping;

  Lohkiong koaros eh doadoahk lap.

  (CHORUS)

  Nanleng en peren laud, Sampah en peren laud,

  Pwehki Siohwa Nanmwarkihlahr!

  Nanleng en peren laud, Sampah en peren laud,

  Pwehki Siohwa Nanmwarkihlahr!

 2. 2. Lohkiong wehi koaros Eh lingan;

  Pwe Siohwa me kin doareikitailla.

  Nanmwarki Siohwa, warohng kaping koaros.

  Kitail en poaridi mwohn mwoale.

  (CHORUS)

  Nanleng en peren laud, Sampah en peren laud,

  Pwehki Siohwa Nanmwarkihlahr!

  Nanleng en peren laud, Sampah en peren laud,

  Pwehki Siohwa Nanmwarkihlahr!

 3. 3. Sapwel’me kaunda pwung kokoudahr.

  Nan mwoale, e ket’kidier nah Iehros.

  Koht likamw kan koaros

  en kanamenekla,

  Pwe kaping kin kohwong Koht kelehpw.

  (CHORUS)

  Nanleng en peren laud, Sampah en peren laud,

  Pwehki Siohwa Nanmwarkihlahr!

  Nanleng en peren laud, Sampah en peren laud,

  Pwehki Siohwa Nanmwarkihlahr!

(Pil kilang 1 Kron. 16:9; Mel. 68:20; 97:6, 7.)