Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 85

Kasamwo Emenemen

Select an Audio Recording
Kasamwo Emenemen

(Rom 15:7)

 1. 1. Kasamwo koaros me pokonpene,

  Me kohdo pwehn rong Mahsen en Koht.

  E ket’kihda me mehlel ong komour;

  Kitail mwekidki Eh luhk sang atail mohngiong.

 2. 2. Kalahnganki riatail elder kan,

  Me kin kasamwo kitail koaros.

  Kitail en kin kesempwalki irail,

  Oh kitail kasamwo me iang kohdo wasaht.

 3. 3. Koht kin kasamwo aramas koaros,

  Pwe ren diarada me mehlel.

  E ketin kainangihkitaildo Reh.

  Eri kasamwo koaros sang nan omw mohngiong.