Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 84

Nantihong Ale Pwukoa

Select an Audio Recording
Nantihong Ale Pwukoa

(Madiu 9:37, 38)

 1. 1. Siohwa mwahngih at anahn

  Pwe sen peren oh pweida mwahu.

  E ket’kihda ahl tohto kan

  Pwehn papah Ih oh doadoahk laud.

  (CHORUS)

  Nantihong, ’wen at kak,

  ong at Koht powe.

  Wasa me anahn laud, se mi mwo,

  nanti ni limpoak.

 2. 2. Mie doadoahk nan sahpw koaros.

  Wasa anahn, se pahn sawas.

  Kasalehda at nsenoh,

  Se men sawas oh ehukihwei.

  (CHORUS)

  Nantihong, ’wen at kak,

  ong at Koht powe.

  Wasa me anahn laud, se mi mwo,

  nanti ni limpoak.

 3. 3. Nan at wasa, kousapw keren,

  Se kauwada wasahn kaudok.

  Se esehla ehu lokaia,

  Wahdo rongamwahu ong koaros.

  (CHORUS)

  Nantihong, ’wen at kak,

  ong at Koht powe.

  Wasa me anahn laud, se mi mwo,

  nanti ni limpoak.