Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 65

Wonowei!

Select an Audio Recording
Wonowei!

(Ipru 6:1)

 1. 1. Wonowei, wonla mwowe pwehn koahiekla!

  Kasalehda marain pwe koaros en kak kilang.

  Song omw kak en kamwahwih’la omw kalohk;

  Likih Koht pwe ken pweida.

  Koaros kak iang doadoahk en kalohk.

  Iei doadoahk me Sises kin wia.

  Likih Koht pwe E pahn ketin utung uhk,

  Dadaurete ong me pwung.

 2. 2. Wonowei, wonla mwowe, eimah kalohk!

  Rongamwahu poatopoat ehu ong aramas koaros.

  Kapinga Siohwa, atail Nanmwarki,

  Ni atail kalohkseli.

  Ma me uhwong kamasak kitail,

  Dehr pweiek, ahpw kalohk ong koaros.

  Lohki rohng duwen Wehin Koht eh ketier met.

  Kalaudehla omw kalohk.

 3.  3. Wonowei, wonla mwowe, oh doadoahk mwahu,

  Kakairada mwahu omw koahiek,

  pwe doadoahk me laud.

  Mweidohng manaman en Koht en kaweid uhk.

  Diar peren sang rehn Koht.

  Poakohng irail me ke rapahki.

  Pwurala pwehn sair arail mohngiong.

  Sewese ren kekeirda oh koahiekla,

  Pwe marain en sansalda.