Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 62

Koul Kapw Pwoat

Select an Audio Recording
Koul Kapw Pwoat

(Melkahka 98)

 1. 1. Koulkihong Kauno, Koul en kaping kehlail kapw pwoat.

  Lohki Eh doadoahk mwahu, en mwowe oh en mwuhr.

  Kapinga lime; Pwehki ih Koht me kin kana.

  Ni Eh wia kadeik,

  E wia met ni pwung.

  (CHORUS)

  Koul, koul, koul!

  Ngihl laudki koul kapw wet.

  Koul, koul, koul!

  Siohwa Nanmwarki.

 2. 2. Ngisingiski peren ong at Koht, at Nanmwarki!

  Kapinga mwaren Koht; Ni wahu koul ni peren.

  Iang pokon me laud, Oh koul ni ngihl laud mwohn Kauno.

  Arp, sowi, kor’nida

  Wiahki ehu kaping.

  (CHORUS)

  Koul, koul, koul!

  Ngihl laudki koul kapw wet.

  Koul, koul, koul!

  Siohwa Nanmwarki.

 3. 3. Soahng koaros nan madau En pwungidekki kaping.

  Iang mehkan en sampah, Oh koul peren ngihl laud.

  Sahpw kan en peren, Oh pillap kan en lopwolopw.

  Nahna, dohl, oh wahu kan

  Koulki koul en kaping.

  (CHORUS)

  Koul, koul, koul!

  Ngihl laudki koul kapw wet.

  Koul, koul, koul!

  Siohwa Nanmwarki.

(Pil kilang Mel. 96:1; 149:1; Ais. 42:10.)