Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 6

Nanleng Kasalehda Sapwellimen Koht Lingan

Select an Audio Recording
Nanleng Kasalehda Sapwellimen Koht Lingan

(Melkahka 19)

 1. 1. Audepen lahng kasalehda Eh lingan.

  Doadoahk en nin lime,

  se kin kilang powe.

  Oh ehuehu rahn kin wadohng Ih kaping.

  Usu kan kin kasalehda

  Eh erpit oh limpoak.

 2. 2. Eh kosonned kin unsek oh manaman,

  Eh mehn kataman kin

  kaweid en koaros mour.

  Eh kaunda kin mehlel, pwung, oh pahrek.

  Eh mahsen me mehlel oh min,

  Oh pil kansenamwahu.

 3. 3. Lemmwiki Koht me mehlel oh poatopoat.

  Eh kehkehlik kan kin

  mwahusang kohl kaselel.

  Eh kaweid kan kin kahluwa kitail.

  Eh wahu oh mware sarawi,

  Kitail en kin utung.

(Pil kilang Mel. 111:9; 145:5; Kaud. 4:11.)