Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 57

Kalohk ong Soangen Aramas Koaros

Select an Audio Recording
Kalohk ong Soangen Aramas Koaros

(1 Timoty 2:4)

 1. 1. Se uhdahn men kahlemengih at Koht,

  En dehr lipilipilki aramas.

  Komourala koaros iei kupwure;

  E luke ihr en wia sapwel’me.

  (CHORUS)

  Aramas, kaidehn imwe;

  Eh mohngiong, kaidehn mwomwe.

  Rohng en Koht me se kin kihong koaros.

  Se nsenohkin irail,

  Se lohkseli sampah pwon:

  “Koaros kak kompoakepahnkihla Koht.”

 2. 2. Sohte lipil’pil wasa re mi ie

  De duwen mwomwarail nin tapio.

  Me kesempwal iei mohngiongirail—

  Loalarail me Siohwa kin mwahngih.

  (CHORUS)

  Aramas, kaidehn imwe;

  Eh mohngiong, kaidehn mwomwe.

  Rohng en Koht me se kin kihong koaros.

  Se nsenohkin irail,

  Se lohkseli sampah pwon:

  “Koaros kak kompoakepahnkihla Koht.”

 3. 3. Siohwa kasamwo me piladahr

  En kesehla sampah oh ele kan.

  Se sukuhlkier met oh ehukihwei,

  Se kin kalohk ong aramas koaros.

  (CHORUS)

  Aramas, kaidehn imwe;

  Eh mohngiong, kaidehn mwomwe.

  Rohng en Koht me se kin kihong koaros.

  Se nsenohkin irail,

  Se lohkseli sampah pwon:

  “Koaros kak kompoakepahnkihla Koht.”