Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 46

Se Kalahngankihong Komwi, Siohwa

Select an Audio Recording
Se Kalahngankihong Komwi, Siohwa

(1 Deselonika 5:18)

 1. 1. Se kalahngankihong komwi rahn koaros,

  Omw’ ket’kihdo sapwel’momwi marain.

  Se kalahnganki at pwais en kapakap,

  Pwe sen kak peki rehmwi soahng koaros.

 2. 2. Se kalahnganki sapwellimomwi Ohl,

  Me powehkihdi sampah eh pwoson.

  Se kalahngankihong komwi omw’ kaweid,

  Omw’ sewese kiht kapwai’da inou.

 3. 3. Se kalahnganki at kapai en kalohk,

  Me pid mwaromwi oh padahk mehlel.

  Kalahngan pwe keren apwal pahn solahr,

  Oh kapai kan en omw’ Wehi pahn soutuk.

(Pil kilang Mel. 50:14; 95:2; 147:7; Kol. 3:15.)