Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 39

Wiahda Adamwahu Rehn Koht

Select an Audio Recording
Wiahda Adamwahu Rehn Koht

(Eklesiasdes 7:1)

 1. 1. Se men doadoahngki At mour en ehuehu rahn

  Wiahda ahd mwahu, Peik ong Siohwa Koht.

  Ma se pahn kin wia Me pwung mwohn silangi,

  Se pahn kaperenda kupwure.

 2. 2. En song ndandla Nan sampah suwed wet,

  Oh kin perenki Alehdi eh kaping.

  Met sohte katepe. Ma se ehuong sampah,

  Kupwur’mwahu en Koht, Sohla mi reht.

 3. 3. Se men Koht en tamataman adat kan

  Se men kolokol Ahd mwahu kohkohlahte.

  Ih me se kak likih, Sen uhki Eh padahk,

  Kolokol ahd mwahu Lel ni imwi.

(Pil kilang Sen. 11:4; Lep. Pad. 22:1; Mal. 3:16; Kaud. 20:15.)