Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 37

Papah Siohwa ni Mour Unsek

Select an Audio Recording
Papah Siohwa ni Mour Unsek

(Madiu 22:37)

 1. 1. Maing Siohwa, Kaun Lapalap,

  I poakohng oh peikiong komwi.

  Komwi warohng ei loalopwoat;

  Komwihte Koht me I kin papah.

  I kin idawehn omw’ kehkehlik;

  Ia ’wen ei poakohng mepwukat!

  (CHORUS)

  Maing Siohwa, komwi warohng

  Ei papah komwi ni mour unsek.

 2. 2. Omw’ doadoahk kapinga komwi;

  Sampah, maram, usu kan koaros.

  I en pil kin lelepek ni

  Ei kin lohkiseli mwaromwi.

  I en doadoahngki ei mour unsek,

  Pwehn kasalehda loalopwoat.

  (CHORUS)

  Maing Siohwa, komwi warohng

  Ei papah komwi ni mour unsek.

(Pil kilang Deud. 6:15; Mel. 40:8; 113:1-3; Ekl. 5:4; Sohn 4:34.)