Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 29

Momour Pwung ong Adat

Select an Audio Recording
Momour Pwung ong Adat

(Aiseia 43:10-12)

 1. 1. Lingan, Siohwa, lapalap, poatopoat,

  Unsek ni pwung, manaman oh limpoak.

  Utupen mehlel oh erpit soh imwi,

  Komw’ kin ketin wia Kaunen nanleng.

  Kiht noumw aramas peren papah komwi;

  Se perenki kalohki omwi Wehi.

  (CHORUS)

  En wia omw’ Sounkadehde kapai laud.

  Sen mour pwung pwe sen kak warohng adat!

 2. 2. Doadoahkpene nan omw’ doadoahk sarawi

  Kaminiminkiht ni limpoak, popohl.

  Padahkihong meteikan padahk mehlel

  Kalaudehla peren oh omw’ kaping.

  Pwaisanki mwaromwi, Samat Siohwa,

  At pwais en kalaudehla omw’ ndand.

  (CHORUS)

  En wia omw’ Sounkadehde kapai laud.

  Sen mour pwung pwe sen kak warohng adat!

(Pil kilang Deud. 32:4; Mel. 43:3; Dan. 2:20.)