Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 2

Siohwa Iei Mwaromwi

Select an Audio Recording
Siohwa Iei Mwaromwi

(Melkahka 83:18)

 1. 1. Koht ieias oh mehlel—

  Koht en kepik’pik koaros

  Nan erein dih kan koaros—

  Siohwa, mwaromwi.

  At pwais oh se pohlki

  Iang omwi mwomwohdiso.

  Nan keinek oh wehi koaros,

  Omw’ lingan se lohki.

  (CHORUS)

  Siohwa, Siohwa,

  Soh me duwei komwi.

  Sohte emen me mi nanleng

  De pil nan sampah wet.

  Komw’ kelehpw me Koht Lapalap,

  Met koaros en ese.

  Siohwa, Siohwa,

  Sohte emen Koht ahpw, komwi.

 2.  2. Kahrehiong sen wia

  Soahng sohte lipilipil,

  Pwehn wia kupwuromwi—

  Siohwa, mwaromwi.

  Omw’ Sounkadehde kan

  Me komw’ kahdanekin kiht.

  Komw’ ket’kihong kiht pwais en—

  Waseli mwaromwi.

  (CHORUS)

  Siohwa, Siohwa,

  Soh me duwei komwi.

  Sohte emen me mi nanleng

  De pil nan sampah wet.

  Komw’ kelehpw me Koht Lapalap,

  Met koaros en ese.

  Siohwa, Siohwa,

  Sohte emen Koht ahpw, komwi.

(Pil kilang 2 Kron. 6:14; Mel. 72:19; Ais. 42:8.)