Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 19

Sak en Soutik en Kauno

Select an Audio Recording
Sak en Soutik en Kauno

(Madiu 26:26-30)

 1. 1. Siohwa, Samat me ket’ nanleng,

  Pwohng wet me keieu sarawi!

  Mahso ih pwohngo met, komwi kasalehda

  Omw’ limpoak, pwung, erpit oh kehl.

  Sihmpwul en Pahsohpa doarehla,

  Noumw aramas saledeklahr.

  Pahr ngeder mwuri, ntahn Kauno keredi

  Pwe kokohp sarawi en pweida.

 2. 2. Pilawa oh wain kataman kiht

  Pweipwei laud me komwi pwainla.

  Oh kamwahu me pweida sang meirong en noumw Ohl,

  Ni mour oh mehla e kin peik.

  Se kin kolokol Kataman wet;

  Pwohng wet iei ahnsoun tamanda

  Eh pwoula eh pwainla pweinen pweipwei sapahl

  Oh kamaiauda kiht sang mehla.

 3.  3. Kiht koaros pokonpene mwohmwi.

  Omwi luhk me se pwarkihdo

  Pwehn kapinga omw’ limpoak me ket’kihdo Krais,

  Wauneki komwi oh noumw Ohl.

  Sak wet kalinganahla komwi

  Oh kakehlaka at mohngiong.

  Sen kaukaule weid nan ahl me Krais ket’kihdo,

  Se ahpw pahn diar’da mour soutuk.