Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 143

Pousehlahte Doadoahk, Mwasamwasahn, oh Kasikasik

Select an Audio Recording
Pousehlahte Doadoahk, Mwasamwasahn, oh Kasikasik

(Rom 8:20-25)

 1. 1. Koht me koasoanehdi ahnsou,

  Ih kelehpw mware Siohwa—

  Ahnsoun kasarawih mware

  Se ese e kerendohr.

  (CHORUS)

  Pousehlahte doadoahk, mwasamwasahn,

  Oh kasikasik ni peren,

  Mour ehu me Koht kupwurki.

 2. 2. Ahnsowo koasoansoandier;

  Nah Ohlo onopadahr en

  Kalowehdi me kin uhwong.

  Nah kedlahs me pahn kana.

  (CHORUS)

  Pousehlahte doadoahk, mwasamwasahn,

  Oh kasikasik ni peren,

  Mour ehu me Koht kupwurki.

 3. 3. Mehnda koaros kin weiweirek,

  Se awiawih ni pwoson.

  Rahnen Siohwa kerendohr,

  Ahnsoun kamaiaukihtda.

  (CHORUS)

  Pousehlahte doadoahk, mwasamwasahn,

  Oh kasikasik ni peren,

  Mour ehu me Koht kupwurki.

(Pil kilang Mad. 25:13; Luk 12:36.)