Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 142

Kolokol Teng Atail Koapworopwor

Select an Audio Recording
Kolokol Teng Atail Koapworopwor

(Ipru 6:18, 19)

 1. 1. Ahnsou werei aramas mi nan rotorot.

  Ar nannanti rasehng pwakih kisinieng.

  E sansaldahr ia ’wen arail soh unsek,

  Pwehki dihp, sohte ar koapwor’pwor.

  (CHORUS)

  Koul ni peren pwe Wehin Koht miher met!

  Kaundahn nah Ohlo kihsang atail masak.

  Ahnsou keren me suwed pahn sohla;

  Koapworopwor wet me kolokol kitail.

 2. 2. Rohng en Wehio iei “En Koht rahno kerendohr!”

  Solahr me pahn kin nda: ‘Ia ’wen werei?’

  Keren E pahn kamaiau me lokolok.

  Koaros kapinga Koht oh iang koul.

  (CHORUS)

  Koul ni peren pwe Wehin Koht miher met!

  Kaundahn nah Ohlo kihsang atail masak.

  Ahnsou keren me suwed pahn sohla;

  Koapworopwor wet me kolokol kitail.

(Pil kilang Mel. 27:14; Ekl. 1:14; Soel 2:1; Apak. 1:2, 3; Rom 8:22.)