Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 141

Manaman Kapwuriamwei en Mour

Select an Audio Recording
Manaman Kapwuriamwei en Mour

(Melkahka 36:9)

 1. 1. Seri pwelel kan, Mwarahk en keteu,

  Lingen ketipin koaros, Wahn sahpw koaros—

  Koaros kohsang Koht; Kadehdehda Ih.

  Eh manaman kin kakehle kitail koaros.

  (CHORUS 1)

  Eri, dahme kitail pahn wiahiong met?

  En poakohng Ih me ket’kihdo kisakis mwahu wet.

  Atail doadoahk koaros sohte kak pwainla met.

  Met kisakis mehlel​—Iei kisakis en mour.

 2. 2. Ekei kin uhdi, Sohla men nanti,

  Re iang en Sohp pwoud, nda: ‘Lahlahwe Koht.’

  Kitail weksang met; Kitail kapinga,

  Kalahngankihong Koht atail mour ehuehu rahn.

  (CHORUS 2)

  Eri, dahme kitail pahn wiahiong met?

  En poakohng oh nsenohki mehn mpatail kan.

  Atail doadoahk koaros sohte kak pwainla met.

  Met kisakis mehlel​—Iei kisakis en mour.

(Pil kilang Sohp 2:9; Mel. 34:12; Ekl. 8:15; Mad. 22:37-40; Rom 6:23.)