Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 138

Lingan en Moangepwet

Select an Audio Recording
Lingan en Moangepwet

(Lepin Padahk 16:31)

 1. 1. Mie me mah kan mi reht,

  Solahr pwulopwul.

  Irail kin dadaurete

  Oh kin lelepek.

  Arail kehl tikitikla;

  De ar pwoud mehla.

  Katingihki ar pwoson

  Mour me pahn kohdo.

  (CHORUS)

  Maing, komw’ tamataman

  ‘Wen arail pwoson.

  Kamehlelehiong ihr

  Me re pweida mwahu.

 2. 2. Lingan en ar moangepwet

  Kohsang ahl en pwung.

  Irail uhdahn kaselel

  Mwohn silangin Koht.

  Kitail en kin pohnese,

  Re pwulopwul mahs.

  Re wia uwen ar kak

  Ni ar kehlailte.

  (CHORUS)

  Maing, komw’ tamataman

  ‘Wen arail pwoson.

  Kamehlelehiong ihr

  Me re pweida mwahu.

(Pil kilang Mel. 71:9, 18; Lep. Pad. 20:29; Mad. 25:21, 23; Luk 22:28; 1 Tim. 5:1.)