Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 127

Soangen Aramas Dah me I Men Wia

Select an Audio Recording
Soangen Aramas Dah me I Men Wia

(2 Piter 3:11)

 1. 1. Ia duwen ei pahn kak kapwungohng komwi,

  Pwehn kalahngankihong komwi ei kin momour?

  I kilang pein ngehi, I doadoahngki omw’ Mahsen;

  Komw’ sewese ie en kasawih mwahu loalei.

  (POUSEHLA)

  I inoukidahier ei mour ong komwi,

  I sohte kin papah komwi ni mehnseiren.

  Sang ei mohngiong unsek I kin wia met;

  Ien kin kaperenda kupwuromwi.

  Sewese ien kilang, oh ien kasawih

  Soangen aramas dah me komw’ kin kupwurki.

  Me kin loalopwoat, komw’ pahn kin kesempwalki;

  Ien iang irail me kin kaperenda komwi.

(Pil kilang Mel. 18:25; 116:12; Lep. Pad. 11:20.)