Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 121

Kitail Anahne Kaunda Pein Kitail

Select an Audio Recording
Kitail Anahne Kaunda Pein Kitail

(Rom 7:14-25)

 1. 1. Se poakohng Siohwa sang mour unsek;

  Ahpw se anahne kaunda at luwet kan.

  Ineng sapwung kin wahdo kahpwal;

  Eri sen mourki Eh manaman.

 2. 2. Sehdan kin kasonge kiht rahn koaros,

  Pwehki dipat kan se kak salongala.

  Kehl en me mehlel kehlail sang dihp.

  Pwehki Siohwa se kak pweida.

 3. 3. At koasoi oh wiewia koaros,

  En dehr kin kasohwahwih mwaren at Koht.

  Ni soahng koaros me se kin wia,

  Sen ahnsou koaros kaunda pein kiht.